-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in dbus
Advisory ID   : NCSC-2019-0521
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12749
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190701
Toepassing   : dbus
Versie(s)    : < 1.13.12
         < 1.12.16
         < 1.10.28

Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in dbus. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om verhoogde gebruikersrechten te
  verkrijgen en authenticatie te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-12749/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXRn3jn+MTEyIH2VcAQr2pgv/cM1JXwfyQpYevXxG5fQ1M6kYNm/d9mn1
3g1Zq8XAUiW5J2I5FMeP1HYqTOh8nKXMZ9IvINAMny5yW0UOxrRTTTb1eQvirRCb
/FdJre+rLhhuwRhsUoajSMe5EFX8JfQ4Xyh1du3lbNafU1OFjyV6OjqoLaPlmpnt
gfNKw5GWaSGaZSyx/re/WUISCIXbNg434WK+5jFErvKdPz3xhOdkHfANk0IPxF6U
8+KjBgOGuz9gfHgiCqfyoClurRMvYOrdKj/dnHqHbPYrm/aMjm4ncMM1RapS8YU+
5r6TtCLrWYH5dPwTHttJxFaAo/i+i/EqelS7hVAwTv8Bqt7vxCm10onGQU/rroAC
XrU9IHVRk/SElXF9nlHa4q+837fUt3uSF4AqF2GAR9kk5jCVtv/I/SMBVunr6IzD
yY6WaFBvX0t5pirj+SEbvcvuBi/ILn8xRySqCK2xPhYYV93G64Y1sZ11XJY+h4Vi
L7l7KQcMKsHo2pk1SOBXrLMeCEuaX/TC
=Er+o
-----END PGP SIGNATURE-----