-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in dbus
Advisory ID   : NCSC-2019-0521
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12749
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190711
Toepassing   : dbus
Versie(s)    : < 1.13.12
         < 1.12.16
         < 1.10.28

Platform(s)   : RedHat Red Hat Desktop
         RedHat Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in Red Hat Enterprise Linux 6. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in dbus. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om verhoogde gebruikersrechten te
  verkrijgen en authenticatie te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/security/cve/cve-2019-12749

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-12749/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXSbRHH+MTEyIH2VcAQozaAv9HEUeAfc6DAV0dwvv6vFfpgS4bUD0WB1a
JB5IA8mQdRid/AM2/uYVk1sgQo+51lkN3zjOqhPVcx3M5PwpNAPhm4pW2gM+h2pw
gmv4IkJEWku4XH4eGYN8Aqn5scJIYQy5TxOQuJvl2I4uc/9cIRsgJ4e1PIH5a7ou
GbKR3OA+A5E+PCQ9nF0QvBGs7S2rxMxAxuO7ykP+F88f2Zyl0PvcVaH/72QYhgpf
wX6Joviq1e137m1fX9Km3JRcwHUphOU0QdBn18dPystWgfXAIi+2uXI2lK/i2kOY
rVEgYi6+e0Nycf5oQL0byGlJQD8JOmUOYMHSTR1jJpxyCiSiEWTfGpHNLil9l8hX
2HERy85EioU3iX0g2VLJ6uDhWO1NnXTJvUZOIu1l2Ubj9lWVBlADxf7cM9KN02c1
CKBJP6epr9biReMgIDFVSCXwPdTVcB7hLrQuYOb92EJMmCnuoLDw8PblFvDdMb3b
5SYh9HDrvMj9OPr6nEcNfmKa40UeMgpA
=AZHN
-----END PGP SIGNATURE-----