-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in dbus
Advisory ID   : NCSC-2019-0521
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12749
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20191106
Toepassing   : dbus
Versie(s)    : < 1.13.12
         < 1.12.16
         < 1.10.28

Platform(s)   : RedHat Red Hat Desktop
         RedHat Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor dbus. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in dbus. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om verhoogde gebruikersrechten te
  verkrijgen en authenticatie te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat Enterprise Linux 6:
  https://access.redhat.com/security/cve/cve-2019-12749

  Red Hat Enterprise Linux 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:3707

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-12749/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXcK3pn+MTEyIH2VcAQqsoQwAj6CgzgAhFjjUKFMMhwW1v/w9bFanU0X7
2tqnYTRTXtazaGZDfJtm+L/8AykMZRJeGhGmirNzCfB+3D2hiBl4Rl53dl22QInJ
fLso31KDgbQxCsjQOpbg5+6Hck7HBWt4KuL64XrPA8FKOZ4Hg6YVyRq1YAS5urGV
Vxjm7hS+6ojXWGsfB4is9gbeA8LoyyfI22+yFYsudOqQaMhrXt+rWjCFf4UfnT9N
YqzggdCgobXi0jCUBW/osn/MUh/8QKwqMhK79yFfarrQ8HPGNfbWA/Wh+tkMMX8s
xOQUa3Qcn5mqf41IDSXsxOxNNJlJqA0sz0MOMJMRDJzJlDoKYCOkpdgMSR1Wx+bo
OU3aF03c3PWL9ck+PPq27z4aoNFTxKSz4SNKA+ewpYF54OaVuPTwMBlwyJkh52ds
1112sLic2x7AP38D+w/ahs1c4bYEWoeTHagoKwk9tYqQpRuj5gNJAE+zPgGLRqPt
jOFtoCn2PyBQZp4Vh/ZpLHGmL2RLBtYs
=t58C
-----END PGP SIGNATURE-----