-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in curl
Advisory ID   : NCSC-2019-0530
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2019-5443
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190703
Toepassing   : curl
Versie(s)    : <= 7.65.1_1
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  De ontwikkelaars van curl hebben een kwetsbaarheid verholpen in curl
  voor Windows. De mogelijkheid bestaat om in de directory
  c:/usr/local een script te plaatsen. Alle gebruikers van het systeem
  hebben toegang tot de locatie c:/usr/local. Zodra curl wordt
  aangeroepen terwijl curl gebruik maakt van OpenSSL wordt het script
  in c:/usr/local uitgevoerd onder rechten van de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van curl hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2019-5443.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXRy4rn+MTEyIH2VcAQpVvAv/SNLIHQUyXCpx0Z29RJs3ghvgh5gTDde0
4ekeebzrd9xW1IF6eDFtODqEJnmoWvkxtizctkHZF6nd93ZpudbfPts4KnHX1TxJ
/fDKX+d9v2T+0fS5bAnMjG+RHW7Y75Ui93Op2ej5BJ4OJICsqKvFCphXJejuz6bQ
12uWfnECeDIqGQwJchm+JTYqpJEJpDpdBpUC0uzF2jOh0ZHm/hU30ePF7dR6rHDA
l6LGZgce/5fkym9qqtTvPvPScW0aNYB+y6sC4lJzgjUskxDjeACQHHd31y89Rwi1
sHxN3benn0ys+DOh3SUVUbZ0CKLcS19DPsdFh80sqnGIGIa33f3XkVzjWvJBYmu7
c/I9fv0dXAbbm5K9hv9R+RLGNiTQv+4HYAzkeWZCXO4NBH0L5ZHh8EGPQE6dzqPW
0/rCuFfv/EyPxOoJszgtkkJ58P19q9Iv65aqG/tHDzxg1mDm9Tq4g6uc7yxqstOI
QreUEThVDe7OLSAJkSy4lCxl8GRCIRpF
=LQZ/
-----END PGP SIGNATURE-----