-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in curl
Advisory ID   : NCSC-2019-0530
Versie     : 1.01
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2019-5443
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200212
Toepassing   : Aspera Client
         GNU cURL
         IBM Aspera Suite
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Update
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor Aspera producten. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van curl hebben een kwetsbaarheid verholpen in curl
  voor Windows. De mogelijkheid bestaat om in de directory
  c:/usr/local een script te plaatsen. Alle gebruikers van het systeem
  hebben toegang tot de locatie c:/usr/local. Zodra curl wordt
  aangeroepen terwijl curl gebruik maakt van OpenSSL wordt het script
  in c:/usr/local uitgevoerd onder rechten van de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van curl hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2019-5443.html

  -= IBM =-
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/1126581

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXkQfV0/4qUtG/lqjAQrLvwv/fKBglD3w24k6DD1Z+LEn1m6ddrGCt6oI
3npSn1/RhHcg3/DHBkZ3x7U7IINKajFCJ7+mkJITw9MFdJVj4QVQDiCws2nQCoog
01RwKGdXLuJHGiB6ck/Hf31gMWTXJfLpbIPZxPHj0+kRsL4ZL9Xwq+RdkmtHkptV
YtEg/4koiALQR3gWKCC+ZnSMI2iB88zsDg3OXH/mee201XejxgASaboEo6qJpB5D
ZFQlAwXue5MPMWhKB6AUorzfNMCPSYEhrf/2e5ILo4q4BygtbZ8zGvIzC0oQdAfK
H8Tac6RcqSF6Z5S9T5Wrh10nUC7wc79gZsl2rFOrW1TKxu0KDVvfA8OICv2GVjln
GW0FTQ3jWZCUywB04kwS1QZR1lpMzh5mJzU9c680PIr43qLq1Bg5dAxbwHarMDny
z4xKwSq0OqggVvC7LgnqVt93Nco1PWf/EG9WLSAMFMC4HU5/nyocAXEsB8001hPs
3UxF2eM/QbD5UlGqTIYLeLTBKsd31DUV
=nEvI
-----END PGP SIGNATURE-----