Kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox en Firefox ESR

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 07-10-2019 NCSC-2019-0546  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
07-10-2019
medium
medium
NCSC-2019-0546 [1.04] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Mozilla heeft kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Firefox ESR. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade: * Cross-Site Scripting (XSS) * Denial-of-Service (DoS) * Omzeilen van beveiligingsmaatregel * (Remote) code execution (Gebruikersrechten) * Spoofing * Toegang tot gevoelige gegevens

Mozilla classificeert de kwetsbaarheden als low, medium, high en critical. Mozilla schaalt de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-11709 en CVE-2019-11710 als critical. Het betreft hier memory-safety-bugs die een kwaadwillende op afstand mogelijk in staat stelt willekeurige code uit de voeren onder de rechten van de gebruiker.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

CentOS
Debian
OpenSUSE
RedHat
SUSE
Ubuntu

Mozilla Firefox
Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)

Firefox 68
Firefox ESR 60.8

Oplossingen

Oplossingen

Mozilla heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

Firefox 68 [Link]

Firefox ESR 60.8, voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-9811, CVE-2019-11709, CVE-2019-11711, CVE-2019-11712, CVE-2019-11713, CVE-2019-11715, CVE-2019-11717, CVE-2019-11719, CVE-2019-11729 en CVE-2019-11730 [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-11709 CVE-2019-11711, CVE-2019-11712, CVE-2019-11713, CVE-2019-11715, CVE-2019-11717, CVE-2019-11730 en CVE-2019-9811 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:

CentOS 6 [Link]

CentOS 7 [Link]

Debian

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen met kenmerk CVE-2019-9811, CVE-2019-11710, CVE-2019-11714, CVE-2019-11716, CVE-2019-11718, CVE-2019-11720, CVE-2019-11721, CVE-2019-11723, CVE-2019-11724, CVE-2019-11725, CVE-2019-11727, CVE-2019-11728. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

OpenSUSE Leap 15.0 [Link]

OpenSUSE Leap 15.1 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

RHEL 6 [Link]

RHEL 7 [Link]

RHEL 8 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12 en SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE 12 [Link]

SUSE 15 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-11709, CVE-2019-11710, CVE-2019-11711, CVE-2019-11712, CVE-2019-11713, CVE-2019-11714, CVE-2019-11715, CVE-2019-11716, CVE-2019-11717, CVE-2019-11718, CVE-2019-11719, CVE-2019-11720, CVE-2019-11721, CVE-2019-11723, CVE-2019-11724, CVE-2019-11725, CVE-2019-11727, CVE-2019-11728, CVE-2019-11729, CVE-2019-11730, CVE-2019-9811

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.04 07-10-2019 NCSC-2019-0546  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
07-10-2019
medium
medium
NCSC-2019-0546 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Mozilla Firefox en Firefox ESR.

  Versie 1.03 18-07-2019 NCSC-2019-0546  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
18-07-2019
medium
medium
NCSC-2019-0546 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-9811, CVE-2019-11709, CVE-2019-11711, CVE-2019-11712, CVE-2019-11713, CVE-2019-11715, CVE-2019-11717, CVE-2019-11719, CVE-2019-11729, CVE-2019-11730 te verhelpen in SUSE 12 en SUSE 15.

  Versie 1.02 15-07-2019 NCSC-2019-0546  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
15-07-2019
medium
medium
NCSC-2019-0546 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS, Debian en Ubuntu hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in Firefox ESR.

  Versie 1.01 12-07-2019 NCSC-2019-0546  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
12-07-2019
medium
medium
NCSC-2019-0546 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates van Firefox beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8 om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.00 10-07-2019 NCSC-2019-0546  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
10-07-2019
medium
medium
NCSC-2019-0546 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.