-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Edge
         en Internet Explorer
Advisory ID   : NCSC-2019-0547
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1001, CVE-2019-1004, CVE-2019-1056,
         CVE-2019-1059, CVE-2019-1062, CVE-2019-1063,
         CVE-2019-1092, CVE-2019-1103, CVE-2019-1104,
         CVE-2019-1106, CVE-2019-1107
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190711
Toepassing   : Microsoft Internet Explorer
         Microsoft Edge
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Internet
  Explorer en Microsoft Edge. Een kwaadwillende die een gebruiker HTML
  content kan laten laden kan willekeurige code uitvoeren op het
  systeem onder de rechten van de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXSbRFX+MTEyIH2VcAQqEFgv+MX1QuEgIC4r8lCBfioiDKURTAURgfqRc
URSaiw+upioxe+m0kmSBqoZaB3jrmr/ieurkbTrwPcvaVATbimnmo70batX0R9eT
08xQoWYcwudNSFwKQwc9GxXfHhlGCCfRL41aayxd75y+ntaCoDQioBq0/KDXWLiZ
5gy4b+/zWHrfHFfYHOoHed0UjRiIv3PJvrNE0h+Bzmc5fRAElatof1S1a7YUmdGa
vUREocQuf6LM2NmlRKjrfAC0ue4h1FRjuyT5vPxJfYd7ATxZkOIMHMbfO6CQAJSy
nzZukyirdu9dw531AqjCINLhEN2gcAwJevI4+74esK0jIkPyBlU2eAhsjyZKfgzs
TxfJVQBxsddK7FraZQ4W/p+splpfp1ISImrDsKB7WwPcKpp+E/Z0Zvr46QrWJUzv
Ey5rvgh+Emlptb657cHsDB4laJkJeRFhQO4r/TxTdjSSY61X8l3NvnFqnpQ1pbeQ
moRi5He/5nmCf1I2emVoXEEP88z37Y/H
=YGO+
-----END PGP SIGNATURE-----