-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Asterisk
Advisory ID   : NCSC-2019-0552
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12827, CVE-2019-13161
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190712
Toepassing   : Asterisk Asterisk (VOIP software)
Versie(s)    : 13.x
         15.x
         16.x
         13.21
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Asterisk. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Asterisk hebben versies uitgebracht die de
  kwetsbaarheid verhelpen. Zie voor meer informatie:

  http://downloads.asterisk.org/pub/security/AST-2019-002.html
  http://downloads.asterisk.org/pub/security/AST-2019-003.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXShjGH+MTEyIH2VcAQrE3Av/W/o/peLhgUiWgtbHBU7kFmxTWJcHex8l
L8Lpty/QwpIEkltDd7+S9qdtaB6/3rRkJ6BPgdsh5vpZMoAB+k4eBE2ZoTFgrxVT
QAWNqHiOaTu7V3nW4Pqcl5LZwxvydsMvUYaeMS0WeFAdJT3OxQ7TknXQW9/H63dO
4WawdLGb2by6czoDikBPKFpxZDdMlVYh+kNboAvvwRAe1p56r268sz8kYlctCI5U
oWGgamTS6ntILxhzjYOxTmtHm8mw6j4Sgqc01hmSlgNNuSGjqW5nsS6SrKVy/kyf
HdLc7ymLlf5umPVuDrsmlNnK9X1JHmJGNcSL3DU9F8cTS07fQgUah9N5142XN8bE
b6h2XpSqWlp7PGZPI0P2AUBw8TR1Gszfjdb4VRfBM+DEBQX1Ql5a20o6ypzipOvn
FmXTiFaqTwcVXBtDxmde09rWohK/bAg5zD4HM1z+/hYKfPz/YnAJnQqi0DBuXshD
tlHu2Spkuc8IvXg9zDvFJ5E4oVk8gZaw
=vYiZ
-----END PGP SIGNATURE-----