-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Jira
Advisory ID   : NCSC-2019-0553
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11581
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190712
Toepassing   : Atlassian JIRA
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Atlassian heeft een nieuwe versies van Jira uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen.
  De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat een om
  willekeurige code uit te voeren onder gebruikersrechten.

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  -= Jira =-
  Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in Jira. Voor meer informatie, zie:

  https://confluence.atlassian.com/jira
   /jira-security-advisory-2019-07-10-973486595.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXShjEH+MTEyIH2VcAQqNZAv9H0jLIxmscifUKOTvVBCQ5kHMUksOzznI
ua4EA0lAHcUSZgmIy7DThFDwihM3A0r1NF0pHpJikwjyf4Yy4IU+l6OwnWOyR3H0
sdSHzkFh7KR+opBJlbXBidnSxtB9Uo5osWm62/GXQeEZcUine4Tf577bBWSIuUxN
xbTl3AR+8D+kPhkm14gAQzqkhyIvJZeFdTBEyRD8shhG66U22x8Q1eXysBrBCs1R
5yTzNnpn9uOJy59zL5i4nJ4x1NZOZxAS9fMbusOazR8vsrhiHVxBysmSymdn347k
tOkNS8b9FDVELlUfEUuPdtYdipKu4jc+gl99GF+K4kh6BfB0TI3NSEJUuLRWtwKN
B3pIICb3ykPdRj5vRXZ0PR1e2t6QDRGNtK023RLHFCiu3pR9pRdWER+7TiAIsQfB
J27OpxnGHE+rLBpeoYnV8vKB+soGZUfV3tHdCWra02iyzBQJpY7KQLcGe08StRfS
7sH9eAvshTekmLA1vuJ7HLzsQMAQG3EC
=VSqk
-----END PGP SIGNATURE-----