-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Chrome en Chromium
Advisory ID   : NCSC-2019-0559
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5847, CVE-2019-5848
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190731
Toepassing   : Google Chrome
         Google Chromium
Versie(s)    : < 75.0.3770.142
Platform(s)   : OpenSUSE

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSUSE Leap 15.0 en
  Leap 15.1. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome en Chromium. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

   * Denial-of-Service (DoS)
   * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  Chrome heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/07
   /stable-channel-update-for-desktop.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-07
   /msg00059.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUGtdH+MTEyIH2VcAQrQkgv+KaPYLmuGYm1aRxShFQEsOElA5vMNeVna
7fXLejArQ8YvEYMIBE8Mrfn8NUK2ZYBbNy/y9AO3J2DkHIk886V99Hj2aM5FzlsU
SUQO479esc8r3DN3v6JZI7FCVAz3xt088hfE6DUXfQyao9m0ei8PRJdtrL9tDQY5
kXfb16SrQ33zG9AcFj1JsOMP7MppnJJ/h1J2vQsv/ewqVT76gYSgDWIss07xUPQR
y/bhbxUQNg9D0HL9P81A9cunpr4o/xn2Io0+M8s//LJZkiRGbYg+ZFQ9jOD/RGcj
CKaj8coBjxuImRYMSLccwwpjHDX/oVDjZog+bz9gac2YcWj9/uQWtbmwBZYJ9sU5
u/8KwfAJ5qkGvb5mYhY5H5xpkDFPDRVOmtVnjmviWiRLjORgAshlduPFUWUjIPFm
Pt+7JxqRmzkxcypLU8wMM9ln4dusHyDDvVVw1SbSzWDNmv5mvKXwDwBfIXMJ5E9t
B2hFX+Y/Rs5vFV6I/4pCTgQ7MK5WVQP2
=zQNR
-----END PGP SIGNATURE-----