-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in redis
Advisory ID   : NCSC-2019-0565
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-10192, CVE-2019-10193
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190717
Toepassing   : Pivotal Software Redis
Versie(s)    : < 3.2.13
         < 4.0.14
         < 5.0.4
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Redis. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende met toegang tot de database in staat een
  Denial-of-Service te veroorzaken met mogelijk het uitvoeren van
  willekeurige code onder rechten van de applicatie tot gevolg.

Mogelijke oplossingen
  Redis heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  https://github.com/antirez/redis/commit
   /e216ceaf0e099536fe3658a29dcb725d812364e0

  https://github.com/antirez/redis/commit
   /9f13b2bd4967334b1701c6eccdf53760cb13f79e

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van redis beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en 10 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4480

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4480

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXS8Ywn+MTEyIH2VcAQol9Av8CHXmimTU8UKTE0cP6LRpNCE73gP0mLeK
QuXWp95wRhHO2w7o93gzfihv+eI/x88NCaoXRTyE8FfMqHjHpauhzjGLxkW11hC7
qb6TMlsbwFp/e2s7bcHJEkuRGH0ufkXs2G53GEVNRDpbJRFrhiC4DoQt64T+JjRY
FIuG7zLcTvKBjZPG/BmantboHjYAKXzrPkZlQYwv3yhL/cs9ZlbFab53iUMPAYZL
o2RI9citiSBsCxjmxIB1VOvJy5wYkNqoQWDcrMd/5PL9ZbOEz7Z7HwxdZagUxQ+Q
I8Dg7zYytjKNFxXZi+X8+BEDp9f50vGUTQSHFijdlvF4RhCtY8rX6/FH5poLEQj9
T5xxnw8htdnSa9uCeNqTxRAVWgmyjXo+Mlwo4kJ49wWrFVJ4H3sUwLa+Op45NaBL
24kVMVtiDGOuBwXzQNT/0YPhMdIYW53JATK/Eicc1fv/aMCzVvhPo9hDW2vKH0A8
enDV9R1bGI/qpAEauJfR7TZJ5qH+yQRw
=O7jG
-----END PGP SIGNATURE-----