-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Redis
Advisory ID   : NCSC-2019-0565
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-10192, CVE-2019-10193
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190808
Toepassing   : Redis
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Update
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Redis. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Redis. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende met toegang tot de database in staat een
  Denial-of-Service te veroorzaken met mogelijk het uitvoeren van
  willekeurige code onder rechten van de applicatie tot gevolg.

Mogelijke oplossingen
  Redis heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  https://github.com/antirez/redis/commit
   /e216ceaf0e099536fe3658a29dcb725d812364e0

  https://github.com/antirez/redis/commit
   /9f13b2bd4967334b1701c6eccdf53760cb13f79e

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van redis beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en 10 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4480

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2002

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4480

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUv6F3+MTEyIH2VcAQoTQwv9G2lR1XTeYVHnxz7IjL6tZsvYDoY6L0Dl
WLakU/U5BVUyHyC3yKQ+u/BuQYr8zjeKfqZZbrtNkHHQFyjS4CfKV373Qyd8l9ZO
UESf0yl3zj0rT/SticV486rot6Jj99q6Lz2p7xt1O7Icj9Nzp3WEpkIivLGtFnKh
7X+R9cqvP0QBDKGAMAHJtC593oWoHfR+XoX8P+T8jXjLzFyZXzGS6NkJRS47al6r
E1RcAgCggcchDAIrpxnLcG5P29ipiAKuYufKI7uU/M3nj0euQ1HLXLXhjWgSk6Nk
qiQaA+529tg8n/JpYr1Oo2NRpv7SLzbeiCKPzqWJta8kzs5Lt+DIepGK2E/EfN+/
X9QcNMtEHEHPPEJmfIJcK6I4NUxXFA5ZzWGQG7qSdlNvvKchaCz+r67ahnGEkgTl
EDAg6fCkqJ7q13WXIxRMiiDF1NVeysb27DOaU5bWe/mjY+AokzCvnDviBVoFkYrD
b5JcuW+ml7MD5UXpkKuHjMmhjfkann9x
=FG4m
-----END PGP SIGNATURE-----