Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.06 02-08-2019 NCSC-2019-0569  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0569 [1.06] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Java SE. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot toegang tot gevoelige gegevens op afstand of tot een Denial-of-Service.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component.

CVE-IDCVSSProduct
CVE-2019-27455,10Java SE
CVE-2019-27625,30Java SE Embedded
CVE-2019-27663,10Java SE Embedded
CVE-2019-27695,30Java SE Embedded
CVE-2019-27863,40Java SE Embedded
CVE-2019-28164,80Java SE Embedded
CVE-2019-28183,10Java SE
CVE-2019-28215,30Java SE
CVE-2019-28423,70Java SE
CVE-2019-73176,80Java SE
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

CentOS
Debian
RedHat
SUSE
Ubuntu

Oracle JDK
Oracle Java
Oracle Java Plug-In (alle browsers)
Oracle Java Virtual Machine
Oracle OpenJDK

Oplossingen

Oplossingen

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. De update voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-7317 verhelpt ook de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-6129. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:

CentOS 6, met kenmerk CVE-2019-2745, CVE-2019-2762, CVE-2019-2769, CVE-2019-2786, CVE-2019-2816 en CVE-2019-2842:

Java 1.7.0 OpenJDK [Link]

Java 1.8.0 OpenJDK [Link]

CentOS 7, met kenmerk CVE-2019-2745, CVE-2019-2762, CVE-2019-2769, CVE-2019-2786, CVE-2019-2816, CVE-2019-2821 en CVE-2019-2842:

Java 1.7.0 OpenJDK [Link]

Java 1.8.0 OpenJDK [Link]

Java 11 OpenJDK [Link]

Debian

Debian heeft updates van OpenJDK beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

Buster, voor de kwetsbaarheden met kenmerk: CVE-2019-2745, CVE-2019-2762, CVE-2019-2769, CVE-2019-2786, CVE-2019-2816, CVE-2019-2818, CVE-2019-2821 [Link]

Stretch, voor de kwetsbaarheden met kenmerk: CVE-2019-2745, CVE-2019-2762, CVE-2019-2769, CVE-2019-2786, CVE-2019-2816, CVE-2019-2842 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Java OpenJDK versies 1.7.0, 1.8.0 en 11 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-2745, CVE-2019-2762, CVE-2019-2769, CVE-2019-2786, CVE-2019-2816, CVE-2019-2818, CVE-2019-2821, CVE-2019-2842 te verhelpen. Meer informatie over deze updates vindt u op:

Java 1.7.0 OpenJDK, voor de kwetsbaarheden met kenmerk: CVE-2019-2745, CVE-2019-2762, CVE-2019-2769, CVE-2019-2786, CVE-2019-2816, CVE-2019-2842 [Link]

Java 1.8.0 OpenJDK, voor de kwetsbaarheden met kenmerk: CVE-2019-2745, CVE-2019-2762, CVE-2019-2769, CVE-2019-2786, CVE-2019-2816, CVE-2019-2842 [Link]

Java 11 OpenJDK, voor de kwetsbaarheden met kenmerk: CVE-2019-2745, CVE-2019-2762, CVE-2019-2769, CVE-2019-2786, CVE-2019-2816, CVE-2019-2818, CVE-2019-2821 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

RHEL 6, voor de kwetsbaarheden met kenmerk: CVE-2019-2745, CVE-2019-2762, CVE-2019-2769, CVE-2019-2786, CVE-2019-2816 en CVE-2019-2842 [Link]

RHEL 7 en RHEL 8, voor de kwetsbaarheden met kenmerk: CVE-2019-2745, CVE-2019-2762, CVE-2019-2769, CVE-2019-2786, CVE-2019-2816, CVE-2019-2818 en CVE-2019-2821:

RHEL 7 [Link]

RHEL 8 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SUSE Linux Enterprise Server en Desktop 12 om de kwetsbaarheden te verhelpen met de kenmerken CVE-2019-2745, CVE-2019-2762, CVE-2019-2766, CVE-2019-2769, CVE-2019-2786, CVE-2019-2816, CVE-2019-2842 en CVE-2019-7317. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-2745, CVE-2019-2762, CVE-2019-2769, CVE-2019-2786, CVE-2019-2816, CVE-2019-2842 en CVE-2019-7317 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-2745, CVE-2019-2762, CVE-2019-2766, CVE-2019-2769, CVE-2019-2786, CVE-2019-2816, CVE-2019-2818, CVE-2019-2821, CVE-2019-2842, CVE-2019-7317

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 20
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.06 02-08-2019 NCSC-2019-0569  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0569 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Java 1.8.0 OpenJDK.

  Versie 1.05 01-08-2019 NCSC-2019-0569  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0569 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Java 8.

  Versie 1.04 25-07-2019 NCSC-2019-0569  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0569 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.03 25-07-2019 NCSC-2019-0569  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0569 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Java OpenJDK versies 1.7.0, 1.8.0 en 11.

  Versie 1.02 22-07-2019 NCSC-2019-0569  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0569 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in RHEL 6, RHEL 7 en RHEL 8.

  Versie 1.01 22-07-2019 NCSC-2019-0569  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0569 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Java.

  Versie 1.00 17-07-2019 NCSC-2019-0569  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0569 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.