Kwetsbaarheden verholpen in libxslt

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 26-03-2020 NCSC-2019-0579  
 
low
medium
Signed-PGP →  
26-03-2020
low
medium
NCSC-2019-0579 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in libxslt. De kwetsbaarheden stellen een lokale geautenticeerde kwaadwillende in staat systeemgegevens te verkrijgen en om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de gebruiker.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fedora
OpenSUSE
SUSE
Ubuntu

GNU libxslt

Oplossingen

Oplossingen

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30 en 31. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 30 [Link]

Fedora 31 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE 12 voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-13117 en CVE-2019-13118 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-13117, CVE-2019-13118, CVE-2019-18197

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

low
∑ = 18
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.03 26-03-2020 NCSC-2019-0579  
 
low
medium
Signed-PGP →  
26-03-2020
low
medium
NCSC-2019-0579 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30 om de
kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-13117 en CVE-2019-13118 in libxslt te verhelpen.

  Versie 1.02 18-03-2020 NCSC-2019-0579  
 
low
medium
Signed-PGP →  
18-03-2020
low
medium
NCSC-2019-0579 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor libxslt.

  Versie 1.01 23-10-2019 NCSC-2019-0579  
 
low
medium
Signed-PGP →  
23-10-2019
low
medium
NCSC-2019-0579 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu libxslt. CVE-2019-18197 is toegevoegd aan dit beveiligingsadvies. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd.

  Versie 1.00 18-07-2019 NCSC-2019-0579  
 
low
medium
Signed-PGP →  
18-07-2019
low
medium
NCSC-2019-0579 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.