-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Kaspersky Anti-Virus
Advisory ID   : NCSC-2019-0583
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-8286
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190719
Toepassing   : Kaspersky Anti-Virus
Versie(s)    : < 2019 Patch F
Platform(s)   :

Beschrijving
  Kaspersky heeft een nieuwe versie van Kaspersky Anti-Virus
  uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende in staat om toegang tot gevoelige gegevens te
  verkrijgen. Een kwaadwillende dient een gebruiker te verleiden om op
  een malafide link te klikken of om een gecompromitteerde website te
  bezoeken.

Mogelijke oplossingen
  Kaspersky heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in Kaspersky Anti-Virus 2019 Patch F. Voor meer informatie, zie:

  https://support.kaspersky.com/general
   /vulnerability.aspx?el=12430#110719

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXTGzI3+MTEyIH2VcAQrl1Qv/Uzetd3CEZcpTdYTGSL5c1LHlZVqRqh0S
+LqM7o+FQHuyFl6uKDxE4co9hiZaMXXlSTVkgeJS67hrPuTPeTbvfUbbfnEEKkti
BXKRKVU23vRfBcRUPq/18+ZMHjTPUY7pYZHbzmZwybZE9kjzGiHsPWtduhn9y0pj
i5Pcq03pr1JNYQyoNQwZh5Ktk6V4yRktZpI8AOD5dvBTvGA6jqZc8L5+d4Nvaz2o
l9LoFjK0Ir9y1vwm6oqV1IafGneeBhuUAI/hNXfiR9nKVohsOcXzmZcrqiuVxXa8
1sG75B/N0gJOilYr3GLgyalx3V0MfCfK2LV1fwqQvn/w4i+Nc6jGeLwn52kOe3Qj
leZk710ozAkjcqV0snRnG4lY/DQzKECE4BJ3qGQplwC+/Ykvm4t6zF0iwqpg7v8/
L6SFpPttqPHaB8ksaDS9b7OwJzzapc4sXdEEHAEaQqucsKD65gaKGGUrkXJifv9X
83acbRpw8fDgtK1xn0EzSYsSB9S9ZZM8
=ddUL
-----END PGP SIGNATURE-----