Kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Thunderbird

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 05-08-2019 NCSC-2019-0584  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
05-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0584 [1.03] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Canonical heeft een kwetsbaarheden verholpen in de Ubuntu voor Mozilla Thunderbird. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Verhoogde gebruikersrechten
  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Denial-of-Service
  • Remote code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Canonical Ubuntu
Debian
OpenSUSE
Oracle Enterprise

Mozilla Thunderbird

< 60.8.0

Oplossingen

Oplossingen

Mozilla heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in Thunderbird. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Debian

Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates van Mozilla Thunderbird beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle Linux heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2019-9811, CVE-2019-11709, CVE-2019-11711, CVE-2019-11712, CVE-2019-11713, CVE-2019-11715, CVE-2019-11717 en CVE-2019-11730 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-11709, CVE-2019-11711, CVE-2019-11712, CVE-2019-11713, CVE-2019-11715, CVE-2019-11717, CVE-2019-11719, CVE-2019-11729, CVE-2019-11730, CVE-2019-9811

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.03 05-08-2019 NCSC-2019-0584  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
05-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0584 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Mozilla Thunderbird.

  Versie 1.02 02-08-2019 NCSC-2019-0584  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
02-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0584 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Oracle Linux heeft updates beschikbaar gesteld voor Thunderbird.

  Versie 1.01 31-07-2019 NCSC-2019-0584  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
31-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0584 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in Mozilla ThunderBird te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.

  Versie 1.00 19-07-2019 NCSC-2019-0584  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
19-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0584 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.