-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid ontdekt in ProFTPd
Advisory ID   : NCSC-2019-0589
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-12815
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20190723
Toepassing   : ProFTPd
Versie(s)    : <1.3.7
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in ProFTPd[0]. Een kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren onder de rechten van de applicatie of om elk
  bestand van de server te kopiƫren. De kwetsbaarheid bevindt zich in
  mod_copy welke op veel distributies standaard aanstaat.

  [0] https://tbspace.de/cve201912815proftpd.html

Mogelijke oplossingen
  Op het moment van schrijven zijn er geen nieuwe versies beschikbaar
  van ProFTPd. Een workaround is beschikbaar door mod_copy uit te
  schakelen in de configuratie van ProFTPd op de kwetsbare server.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXTdDnX+MTEyIH2VcAQoqpQv9HjcLlzx6FaLZnDCIGacy0WkBQImo4Uw6
GSviCTZYMvDTVNpmPvG1GnhriETuoBMm2lNflti0ZgYguLjdNSQRRuAZm3jSbPU1
lqPZTIh0Y5W4c2QwH7Ejz1lOXTe7g9nHepk3NV0xnvstG4mYD5vZlH6t3krLdPCS
BC4ml1ASlsWYRRjHCQyCmheUNTuAK9pBmMKbDnVWbTgQ02Sw07PzAwNrCuxY2pic
A5A3XuglnBQAINr+Q5j4HLGvAOyqi1cqxruRVVf3zp+LUeJs4kx2AlFxV/+Qe33z
5Ya83bCb/8JNaZ5XuyuicTL2WTtk0otNABim1Vwew5c2EyLHLwkFaTcK/QLTjG4U
J8ON9yfjasYV9VgwXxTOdw/7JoVd5UX77TVGw/KDMa0MCQ3iimpy22i805jC2iwZ
/OmFG5K3JVIPq8ixxd1s2bfHZBZ2zmozfW67PH4sNqEo0t9SC3pzSU69UAXqXnm3
yfO45wXoZ06OoIsT8/QP5yWpmRUSvHgh
=oAAz
-----END PGP SIGNATURE-----