-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in ProFTPd
Advisory ID   : NCSC-2019-0589
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-12815
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20190805
Toepassing   : ProFTPd
Versie(s)    : < 1.3.6 (21.fc29)
Platform(s)   : Debian
         Fedora

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in
  ProFTPd te verhelpen voor Debian 9.0 (Strech) en Debian 10 (Buster).
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in ProFTPd[0]. Een kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren onder de rechten van de applicatie of om elk
  bestand van de server te kopiƫren. De kwetsbaarheid bevindt zich in
  mod_copy welke op veel distributies standaard aanstaat.

  [0] https://tbspace.de/cve201912815proftpd.html

Mogelijke oplossingen
  Op het moment van schrijven zijn er geen nieuwe versies beschikbaar
  van ProFTPd. Een workaround is beschikbaar door mod_copy uit te
  schakelen in de configuratie van ProFTPd op de kwetsbare server.

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2019/msg00139.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29 en 30. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 29:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list/
  package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /XM5FPBAGSIKV6YJZEPM6GPGJO5JFT7XU/

  Fedora 30:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list/
  package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /OJDQ3XUYWO42TJBO53NUWDZRA35QMVEI/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUgkQn+MTEyIH2VcAQr+hAv8DtjnPpYWmqPUEgNYDO4mrjOkPGu1kSgq
wol1sT+fCWNxEgsHwm0vVi9kVWx65bZdUh/YoJFIRzCJLzjlgGXXAhI0+NOu1sfY
8/wQ2T+pQc+7daa1ruwM/WZCbS805YZL57M026MK6TN0SrMKvWctqOyd80HH0u7r
ysyuznzamTP3mi4KJa/eyUvtZQNeyVkLfNb0Tplk1YVy4JAcEHnHueOqtTZMINTK
pkftBbYgaKXBIWaBOXKlC9EIpffAEXNWvJ+3LADWGFjaMPdE8fyFZwQ+Y7VNe0W3
aNLx0TrJdGJbio5WXj/wl/fi0s7gs+kyP+wUm0V9/vltPo2XpW3oPvhVwZfs5rJr
A+42LzJ3UzK/zqfDMDNSVtBj/AnI/2p1yQdoCgoRqX3tS+1vx5jRjOjMQgpFAEgf
erHXuqlf+LvrOSgYi9c4gKVj6f2H3CaDlw14qtQd/r8t/soR/aNOzEZIIvbWpsy1
t6Dbb/uwe1zhxNqeouHvyGhXcFwRF6nB
=2U0J
-----END PGP SIGNATURE-----