-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VLC
Advisory ID   : NCSC-2019-0591
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-19857, CVE-2019-5439, CVE-2019-12874,
         CVE-2019-13602
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190726
Toepassing   : VideoLAN VLC Media Player
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in VLC media player.
  Hierdoor is het mogelijk voor een kwaadwillende om een
  denial-of-service te veroorzaken of om willekeurige code uit te
  voeren met de rechten van de VLC media player.

  De kwaadwillende moet wel de gebruiker overtuigen om een malafide
  bestand of stream vanuit VLC te openen.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4074-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXTq3i3+MTEyIH2VcAQowVgv9GJLaU8qYsUXvY7dsaWi/SaYiw0PhGiVj
j+QV9UQk0hQuEmvdGavtvcwcpGFD7IT7eyKb5SeShyw+nIRmqFYr5XoEfpGAtt0i
QAPQTMmVbXZRKprc1F9cSl2g06mAYojw2CUJ3GY3hXb2NmWOmFn5afyb9KVbCUtS
VYYOoBDt0OhfROz6oM8JFIK9FKW6IenTAEE/AvbDtA9gK9t0AFya8F4coQtPR2KX
bmXulZ9nwuuiEatjT0WcP6A9fDsijVwOf6ahPFtVDjZe5qFr6dyafGetCGJJQKp7
Wee/aChg+veKqyWIWDM7SaVP7V11EBKukX+TGogp9b+JDnbnZjWsfC6+6mwdr0nV
XStOGE4yjG44Pc+f5U/xP586YC8R9XvcxXOhPPzHJVuroudyAE7eUxRbfKDiEj/4
KjINIXK7aKXlX8y7lLnRQQNduHh0JIaNh4dOEoP6NpPB7oFlbhB8qBQEl5BiKIfe
vxJKpxRYAySi4+axmhCJFyLZlX348UUW
=8aqR
-----END PGP SIGNATURE-----