-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VLC
Advisory ID   : NCSC-2019-0591
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-19857, CVE-2019-5439, CVE-2019-12874,
         CVE-2019-13602
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190809
Toepassing   : VideoLAN VLC Media Player
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in VLC. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in VLC media player.
  Hierdoor is het mogelijk voor een kwaadwillende om een
  denial-of-service te veroorzaken of om willekeurige code uit te
  voeren met de rechten van de VLC media player.

  De kwaadwillende moet wel de gebruiker overtuigen om een malafide
  bestand of stream vanuit VLC te openen.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-08
   /msg00005.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4074-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXU1hen+MTEyIH2VcAQo6ewv+KlEoiYKPhwopqBopr5Wr57F8ZaSJJeE2
AW2Yy9mGFPysb/lSEe6VDzQsMsThbWxYvojJAhbSmY+eCtX0mUkH9X7n1tcPhuvz
xeayFipfG/h7u57xJgTMZte9DT60knAbP7v/RARoGn/zgfIop1V76N7L2uq70tte
JxRpuH2ueGOIA8Pk/hzBryTN/V9WBhQXJJQ0PC6aJPpbV0ANszBg0NtqR+MBu4Cz
LCbtFYNJdJkga6lngYf1XbBiaRBsBJCMgYEa/OtNCZUra6N2/Nhre5+rZGzhNzrG
4gIyehJfG7SbC5yBBuFy5R+Oj5VMRvkt7JapuN1g4HAGm7Au4ASvmkChgxTAJVaE
GneU+DMZg1ogoVbBi/oNrFR2n52qs+vnayqr1yYRBnyoOH66/9WYQWfrAOJHf9W9
ZIvvU9csvJM1Zww9Ls2dYvSO1E4Fkzc2Jxcy8fhp8/F0vhvEU2UCNHBXRzWyrg/r
BZNFi5pO7FaTYvQM2yKHjuqoAAIQZTk9
=0f//
-----END PGP SIGNATURE-----