-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden in VxWorks verholpen
Advisory ID   : NCSC-2019-0595
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-12255, CVE-2019-12256, CVE-2019-12257,
         CVE-2019-12258, CVE-2019-12259, CVE-2019-12260,
         CVE-2019-12261, CVE-2019-12262, CVE-2019-12263,
         CVE-2019-12264, CVE-2019-12265
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190730
Toepassing   : Wind River VxWorks
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Onderzoekers hebben meerdere zero-day-fouten ontdekt in de realtime
  besturingssystemen (RTOS) van VxWorks voor ingebedde apparaten. De
  kwetsbaarheden leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Remote code execution
  * Remote Denial-of-Service (DoS)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van VxWorks hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie over de
  kwetsbaarheden kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.windriver.com/security/announcements
   /tcp-ip-network-stack-ipnet-urgent11/security-advisory-ipnet/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUAh1X+MTEyIH2VcAQry3wv9FuaoucxM2TsJwOvk05K6C9CtG+m/3Cfl
hpF2+8X+naKiilsmCBGI6MTyIgpmEz9O5ikZMDBVPifLSC7LM2UAMSxGXAKljQPc
rM5E6AhXfyeVc5KFM/QTSVhQUQbE18fT9KvHs2fKvIQOpzkRcF6JJEP5bo4O8Cza
DRly6Gm3sCg/NX4m3MZ2gGlmCA5umuE7SxtD+63k3laZxFRj7dHCWZToIILRTp7A
B1si+MC6OkKN23r4MPCrzAq4Hsah1WU2p94oLzWO8adY7i1n/M693byh4Psmh9iT
53lEktqSV5xOuAOAzB3kUYVgSVSa/s/mi1a6Jvu3A/mcMAinmXlndQ63AB7nDQkT
ZTkdhvV4+SkuoUleD6dO3pdc6eX7neIyoOTIiE47GCS49MN+9P1hQ37p/mk7EgQx
fapQOEoxjVssElvk37OAolBumlT0LFl6GxmoaaCSAZXFSCZFYiAYOehwKRMJavAR
83KxFkg5/NHD2deqRk2gBH6RA+uDuQLV
=Mytb
-----END PGP SIGNATURE-----