-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenLDAP
Advisory ID   : NCSC-2019-0597
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-13057, CVE-2019-13565
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190819
Toepassing   : OpenLDAP
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian

Update
  Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in OpenLDAP. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenLDAP. De kwetsbaarheden
  stellen een geauthentiseerde kwaadwillende op afstand in staat een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen en om verhoogde rechten te
  verkrijgen. De kwetsbaarheden grijpen aan in de SASL-authenticatie
  en het rootDN-delegatiemechanisme.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) om
  de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/08/msg00024.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4078-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVp703+MTEyIH2VcAQoObwv/colC1/dPtY9hlNKLvIeqrs3GKXWQV5vX
deyd5Kd6TitWhR1ewQL4qF6Y3eQe2fuhzGAhVd7d3FsEmo93RI2nYQjbV3dh8U9C
dvXx1GJj/NU2O4Yfv1JsGIt2TOoGRpTv9nlnEnrKfIwYLjA2g1au5plxTpBJfphM
0Q4oPZTe/SJXUj9c7nfKZd2A17uulETAbkj/muFVJKVvhKOqpk1toy+7dfh+cls8
30+GPUbthMO0EP8jLpvKnBg1lfmge4mTqgeHyKo4lPxLV9mo45wlg9BUzj2h79Uh
igLEZccW6phu4QLcduhY+I0oqfOPU4T5LSDGmALHLDj8uX16aTlZPScsUc/LBH2U
egZ5VjF7s8Gx5MivxJ0e6UCw1VS2TuENLH4Xry23yInNgUS/s2EkJh346PvNR9gZ
12h72ACx2tTzbNiOKP8fwIdfjmuWWeAVHKVdoPegF+owHgpWLMVhbkvV2mX2qGx5
AJnRcjiN4gkLVvdcErpXq8MpuoPr2UFM
=yKp6
-----END PGP SIGNATURE-----