-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenLDAP
Advisory ID   : NCSC-2019-0597
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-13057, CVE-2019-13565
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190918
Toepassing   : OpenLDAP
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         SUSE
         Ubuntu

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in SUSE
  Linux Enterprise 12 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenLDAP. De kwetsbaarheden
  stellen een geauthentiseerde kwaadwillende op afstand in staat een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen en om verhoogde rechten te
  verkrijgen. De kwetsbaarheden grijpen aan in de SASL-authenticatie
  en het rootDN-delegatiemechanisme.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) om
  de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/08/msg00024.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om kwetsbaarheden in SUSE 12
  te verhelpen. U kunt deze aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20192390-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4078-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYIomH+MTEyIH2VcAQpZVgv+O16Z1c68VAXQE8LdoxctFsXVZ+TeIBH4
DsstlK9Hh02tPni9yIvaTrJSyX152B6d/2OzMpuA0ifm5qcKpATLPsMgjNnq8Z9Q
DjoBvycfLKpO7TcGBsOjtyM5Z7w30abEXfuibbg2tAzRC2DEYw3Eid35om8Inxi8
+QKb9Vv1ZYSrmoB4jW9nZzRPsvazTeHliUNo241xBK1LwXwzcf8KrzAOoPxOskgu
oIpZ9ESXC10MV7z0t7+ood9cmaOGm47Ikc5uc3J9mI/ghVgla4HYKrWd86wuuIP3
K8o6zzeZZd5yQP68U8v6J9YRXQnx5YMwnDb6iBql210qju3jsuTNpXG+VMzNF2+3
+uhcIArBqyPTVOOX4vxo66tBhmdyu/x+wvXmqDFneERGFRFeudwzbJVzNzpeBcNT
+9CnLsAoXQXB6rfoQvmeRcybfNcirEhl+0QrxS+ylzWmKOlHYkWUrC5KF6Tu3eQY
4DqQ3PPxm9Nl9JV9weboTNJdjPkC9/nk
=NTCI
-----END PGP SIGNATURE-----