-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenLDAP
Advisory ID   : NCSC-2019-0597
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-17740, CVE-2019-13057, CVE-2019-13565
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190925
Toepassing   : OpenLDAP
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         SUSE
         Ubuntu

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSUSE LEAP 15.0.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenLDAP. De kwetsbaarheden
  stellen een geauthentiseerde kwaadwillende op afstand in staat een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen en om verhoogde rechten te
  verkrijgen. De kwetsbaarheden grijpen aan in de SASL-authenticatie
  en het rootDN-delegatiemechanisme.

  De update van OpenSUSE voegt de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2017-17740 toe aan dit beveiligingsadvies.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) om
  de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/08/msg00024.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en 15.1. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  Leap 15.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-09/msg00120.html

  Leap 15.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-09/msg00113.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om kwetsbaarheden in SUSE 12
  te verhelpen. U kunt deze aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20192390-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4078-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYuQT3+MTEyIH2VcAQqo0gv/RPVQ2jZMXo57Vh9Gjbx8E48nzlyoFfpu
azd9gb5hOj7oUlz+N4VnHtwr1SbG2aoEEwjMmuTcHZBshxgcOT+Leeoc3jmHYxc3
grikNloKOsqQ3hlw7d8exkEMa7uKmCgAw9Gttuj6yVHucvT4uzCKeSRggfTAfVVK
paKA1NN9M6zbjSwR4JjVw9XbSpCYzNmOlFIMys2LHsG9y66eg9kyOw34MGzZG5Do
HLS6pamv8yEfc2uELF8BEwh+3XK67tR3eQaJWZCZw7iQGtaU+Ik1gr1r/i6fpClp
2nVhELaAyxzUUYbKzLli8DUU7dWMkwTAhjT2hyoH/kQo/+P4RjWXQi5oWmQv8vLe
5nAX24ywqiYkFEDOtDFzHe7kgg33BF8gRCnsRLgZsye6Vwl2erZ74J4+/t5Bgjgp
8TRw5SE2fTVAAKAf0oXp+xJty7yfbokWZe2MnDJMeVwyidEQ67L5u97t8NngLd2a
0TEtozMRMapUaeT0xoexArXcWF/evAW9
=V7lT
-----END PGP SIGNATURE-----