-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Chrome
Advisory ID   : NCSC-2019-0602
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5850, CVE-2019-5851, CVE-2019-5852,
         CVE-2019-5853, CVE-2019-5854, CVE-2019-5855,
         CVE-2019-5856, CVE-2019-5857, CVE-2019-5858,
         CVE-2019-5859, CVE-2019-5860, CVE-2019-5861,
         CVE-2019-5862, CVE-2019-5863, CVE-2019-5864,
         CVE-2019-5865
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190801
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 76.0.3809.87
Platform(s)   :

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  Chrome heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/07
   /stable-channel-update-for-desktop_30.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXULQjH+MTEyIH2VcAQpIwAv/ddb7qO2upzjkMCeK+VJwxUvcJ2EGoI7B
nfxJpM49ENtPBbPZRaqh8EO9jYRGvlQvF8wc0wx2sH5Iycum1GfAbChr1KdEbHSk
48kIOz45ZPGmKZfkrQuJNnjei/WD/wc6QCBPIAyjKJojwCnlbbSMv2nwDeljVcRI
fWQyqc9q7qazYV59eeJL6QYDdQPQNxyI8sS216XTizZdTLfgNUXgdQme/wse7cfv
HQt3V/QosHiPYFvIcYHLTKNcLRJq+1ywzM/u4RVvYD/Q/4L8lHHE/NT4ivWkz90C
wpZLpSHY4bROerTy1YBx4k021NqfFTSq6Sqz9KPIl8uOZvNM+cJJi+hNZcO4bWX3
eLbD0hWe79ueUdFJGzpkq9LZdaJAf0pBeU0SsUGPM5egswclzFuInm0N/AXMm5zF
GDn7Ty5APyDL6nVfUDnoSCMcuY37jgh5sN85wC5APLabC6pkC7HmuYiWlGa4abU9
stp0wS+bccHo2MuFZlVakO4FFVNvSsFv
=kYTa
-----END PGP SIGNATURE-----