-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Chrome
Advisory ID   : NCSC-2019-0602
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5850, CVE-2019-5851, CVE-2019-5852,
         CVE-2019-5853, CVE-2019-5854, CVE-2019-5855,
         CVE-2019-5856, CVE-2019-5857, CVE-2019-5858,
         CVE-2019-5859, CVE-2019-5860, CVE-2019-5861,
         CVE-2019-5862, CVE-2019-5863, CVE-2019-5864,
         CVE-2019-5865
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190812
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 76.0.3809.87
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Update
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Chrome. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  Chrome heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/07
   /stable-channel-update-for-desktop_30.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2427

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVFdLn+MTEyIH2VcAQpIRQv+Lb04pD+uAzTp6WZ9qv/Z+UzhJgC6IKjQ
il+GsL8wGsCkeUezfE+klv+HfBbRTLXOkfyX98XkinEx6aiq6rVXUTVRQaFPqf+K
oljJDQOxFZDfCydIC4zNWX+5EWfHQCfdZpuB0yYnfeypC8UL7KkQeV7jL7vo8u2u
Yvwmfz+deI7U9hZc/MEpKD8wDxuJMRwVznGYN+ocFq3yeQQNmGPRylAfq77i9GHl
d7/2UAkrL+2llGFQ4fNutS2JyTcADgyeYnMtdJZeR07FTRmDH3e1FZqqrlsKn2E6
RfNPUzrEwjHq3t/eCAcCX4fbwJTBXtDZDSllC+385f0H8EjUE6OBgRSZwrt3mHQQ
cy5Ur/ZnsqhejyRFhJ+jypJceOT8NizDIKmym18O8Y4irWImo7/IsCNxD8koQe5N
U+6Ukh9Wt2aYq8Sd/YN3HpomkFEwdJ8yvw4kkKrDC/F2Ywf8CrFs1ooVcQ/2BU5S
+UZKhHbpl3q748jzgdOMLs7QU+mxjb9q
=zc8U
-----END PGP SIGNATURE-----