-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Chrome
Advisory ID   : NCSC-2019-0602
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5850, CVE-2019-5851, CVE-2019-5852,
         CVE-2019-5853, CVE-2019-5854, CVE-2019-5855,
         CVE-2019-5856, CVE-2019-5857, CVE-2019-5858,
         CVE-2019-5859, CVE-2019-5860, CVE-2019-5861,
         CVE-2019-5862, CVE-2019-5863, CVE-2019-5864,
         CVE-2019-5865
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190813
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 76.0.3809.87
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in OpenSUSE Leap 15.0 & 15.1. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  Chrome heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/07
   /stable-channel-update-for-desktop_30.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  OpenSUSE Leap 15.0
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-08
   /msg00009.html

  OpenSUSE Leap 15.1
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-08
   /msg00011.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2427

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVKcBX+MTEyIH2VcAQpX0wv/XBFjKH2iiD/kjo8SMzE5r6Fg5w4Z3pUq
PFywE6+X/shGpo/zaflf+yYV1th4aTFzibbPBsejYqJj88pdgvZ39I8nuWGD0jkd
3/MR6BaQWR/Ls5x2bMQX9JoTS0SX/OynVHWfqsAi6IF8d7ySTxmtOs3viuKOAX3D
Ib7fWVrQ+Vc18HIlu9YwhN4LbX1j5uC0a2FtN9OKAowRFgKvbQMZPfqKjw6Uwn2s
0i2RlyQEQUkevsAgEo7Qeft6lDtQ71CKjPH2Np8GA+A+NwE3m83b5cnM3IqmmYUS
Dr4qpE8TklxuRJEywL+6cEAG0BXLfd1tDgdOd2i22vRcye3Ap+Z/4UdX3dKiEUnu
/jm8aiMVNZ3JlmqOpqHJ+BOxe3+lngqNQ68mSwav41vXruqnZ0+EbtPJlk6ud9z3
L3Ujt57yxDv0WsXxo7WtcSDnMXJOKykE30XS47GmXnxi1M/xQDLmQMnfx2dhtn3Q
ITTuOwmDFJYPeh/yYxmJbdnZVDgRQEEN
=rwUS
-----END PGP SIGNATURE-----