-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Joomla! CMS
Advisory ID   : NCSC-2019-0607
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-14654
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190805
Toepassing   : Joomla Joomla! CMS
Versie(s)    : < 3.9.9
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Joomla! CMS hebben een kwetsbaarheid verholpen
  waarmee een geauthenticeerde gebruiker met rechten om formulieren te
  maken deze rechten kan misbruiken om met behulp van zelf
  gedefinieerde invoervelden willekeurige code uit te voeren met
  rechten van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Joomla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Joomla! CMS 3.9.7 en 3.9.8. Voor meer informatie, zie:

  https://developer.joomla.org/security-centre
   /787-20190701-core-filter-attribute-in-subform-fields-allows-remo
   te-code-execution.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDUAwUBXUgkLX+MTEyIH2VcAQrKtgv1E3MLChaO8XtWWlW//QQvAoe8HNBuaZbD
ge0qkMOodHMMGDUcqh+7wI5BslR847wtZT1BlnaAC+QdsFzTw1yLcPdCuwBC5K9k
VrQfxTzoVVysaJ5vA1lTiHIlck5mzzH9wDeaChD7suaxXS88ivlLlufFtyCdvsw0
AWmqO9KF9rVmW7II1/67trN9atiWFruzkvz787eOCez8M8JQuOWw0QgFY2IzURt3
85mwDQVcWxb9m31H++R21mYSa8j/gl7vbFymAAdEMbK3ojuDf67UloxOqjALDTJL
sfoXJhYaAvlpE3TZS0cQyX+rOO+Ymh4QxKXqDZ15fH+eiWIALXt9HhBBK41J/5Un
PewGyRGpAKjF7Cabr5+GBMv2bviaboPLA++9xWZWWvwThC7vgwLVCrv4r+qklcg+
fnIWh8co6Fko1n+1ejGkMu9/knr5Lid1LnTxAOM9z3TIG+qYvZgJd3eLfSW6sPHZ
+Oug9mBx44Gl3obem8je7T53MJSJLbA=
=M8GS
-----END PGP SIGNATURE-----