-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in VMware producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0608
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5521, CVE-2019-5684
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190805
Toepassing   : VMware ESX Server
         VMware Fusion
         VMware Workstation
         VMware vSphere
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de out-of-bounds read kwetsbaarheden
  misbruiken door op de virtual machine waarop de gebruiker is
  ingelogd, een Denial-of-Service te veroorzaken of gevoelige
  informatie te achterhalen.

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0012.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUgkIn+MTEyIH2VcAQoojQv7BQMfw3E5xWAbakjXN6VObVUUB3caHpMP
2zPY/fVxpTltBRlfrY1Gs1a9cFAo76ejvun6vYxXwRyzoOecPpz50TI1k1g0WqTK
3+0iDJH6cZq7b+KS+aKISmxPuWZeyTVCtsDqQl6mPQz/JlA9UefQVhQFC0+edzzm
4EuHyzK6I3DgvlU4IGQPZQ66AJJZmvWB3n6h5WQ63CiziHSmijbjNmrshzYkRmzN
yLSSfg7p3GoBlzzmPpaPO3awcR5U5J1S7Z4VEsPTzP/aO3p+TUDPZ/8kf7zO5SX4
MAy5XvrwsVs2Kxtiy+eFx9KP2o2WedCBXZVpa8+Qs3yi8Kf/uGF8thwILNq/zFKJ
J+ONbOffFubWKW14Kec1pJ12ENcmF703QIt5FPSllqwix/GRsOhGesDHuMe3xDQ5
uO3VBM2ZMtml5KiWJAH7D+6IRj/Hu3HPdYZb9HxHOVVAn21XnmDcF0M8iS3keY7k
87ZMXQAhvotcpGzvEtRnhbA4nkgqlmxM
=GcUF
-----END PGP SIGNATURE-----