-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in IBM MQ verholpen
Advisory ID   : NCSC-2019-0609
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-4261
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190805
Toepassing   : IBM MQ (voorheen WebSphere MQ)
         IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    : 7.1.0.0 – 7.1.0.9
         7.5.0.0 – 7.5.0.9
         8.0.0.0 – 8.0.0.11
         9.0.0.0 – 9.0.0.6
         9.1.0.0 – 9.1.0.2
         9.1.0 – 9.1.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid gevonden in IBM Websphere MQ. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates en patches beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina's:

  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10886887

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUgkGn+MTEyIH2VcAQoz3Av9Ed0BUVoLXrJex2mypdeBw6XKyPfWWSCz
Ec7S6WbSMLwrTQb4mFkWPWeajAnWjUDjsJ1OPH6RDwY5Xo5GNhCooiacIvsjVeyI
88xFeqsd9x2sPEK9e1Wc3uwyM/MluaxYvHXlB77PQBIN8HhHf5yMAz/xwC6zCb1c
P9X1E/EsFjNJu7Mt7H5o/rhYMOHs/Zwt/Ly/VRX/LbCU0wtZ3YrsL5quo9+rsm0r
YPPaWMkpoHc6yaEgbVTlvYAsw18f/eaWH0beLKNWGng2X9dBhBQdmAF+z6Gr4ao2
fI+URbkO54H11roIMdxUsJ68nYRhsB5RAAfs06XGOtDZGqseG8CeMSTPK16dnKj/
kiISgDm1Qb41wf3LQlDkrqAk8pRq0szTd2iinPDbUWghvXRPbXFom4LEBX1YqLsR
A5+Ko9C0JcFDNvlqy9jpdipnlV0nrFPB7++amDwjYS3Vd7B+6WzBNJDRSIXl3pee
761DDD5SEGKbmrtMo42CGOKmbU1TBUDU
=UTVI
-----END PGP SIGNATURE-----