-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Android
Advisory ID   : NCSC-2019-0610
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-2120, CVE-2019-2121, CVE-2019-2122,
         CVE-2019-2125, CVE-2019-2126, CVE-2019-2127,
         CVE-2019-2128, CVE-2019-2129, CVE-2019-2130,
         CVE-2019-2131, CVE-2019-2132, CVE-2019-2133,
         CVE-2019-2134, CVE-2019-2135, CVE-2019-2136,
         CVE-2019-2137, CVE-2019-2294, CVE-2019-10489,
         CVE-2019-10492, CVE-2019-10499, CVE-2019-10509,
         CVE-2019-10510, CVE-2019-10538, CVE-2019-10539,
         CVE-2019-10540, CVE-2019-11516
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190806
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Google Android Operating System

Beschrijving
  Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Android. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om gevoelige
  gegevens in te zien, verhoogde gebruikersrechten te verkrijgen of
  malafide code uit te voeren.

  De meest kritieke kwetsbaarheid die verholpen wordt middels deze
  update, bevindt zich in de systeem sectie. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende in staat doormiddel van een malafide bestand code
  op afstand uit te voeren onder verhoogde rechten.

  De onderzoekers gaan de technische details presenteren op de Black
  Hat-beveiligingsconferentie donderdag 08 augustus. Het NCSC houdt
  deze ontwikkeling in de gaten en zal, indien nodig, de inschaling
  aanpassen. Wel adviseert het NCSC, op basis van de reeds beschikbare
  informatie, om deze beveiligingsupdate met voorrang in onderzoek en
  behandeling te nemen.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates beschikbaar gesteld voor Android om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://source.android.com/security/bulletin/2019-08-01.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUk29H+MTEyIH2VcAQoz+Av/YneQGWFtmgk2tHtyoS5Tp5ln7uYDBUW+
OupgKMN1c8T+t5dkUfMLdsWnaX3LSSN9zyk8VPqXpODhk+jMR2MwxOWN3+zFWPZb
qnWL6hyBVdpKmsQ11lEYWF5lbrXhrODcImOLk73D2Mo/VAh1orY5BEGr11AL+mbB
zZ5bveVIPYlgqzpt+JnTU4uTa38QijBSIPHBSr/D07XOW7FwMRJv2koQSDiXFyV5
YFxoQWMxCCgSJpooxXgGdmdmICKXyAh+dAKYp95OsunopSyFfstU1HfTwU4I0D5S
LhlOkjQGnkeCeF5ROC3URmoB9Q7g3JFVnebXFbxSplpsU/ER8B1gsw1eHhVV4UfJ
6Sn+rcbc2lDmsBo7QsDP8sD/+fGwdbt+SDtL+qjBaY75NmVJi0hIREv/yAD+DjgC
xW+2w/kJ26inqCI5Qo1HyUWVrgqSJqMFRu1ot8eVp5Ewsg8k8K3Hy/YZO9pYe8z1
oTvxqqDrliC68MxzSEh6MTAgHm69EC12
=g7+7
-----END PGP SIGNATURE-----