-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in ClamAV
Advisory ID   : NCSC-2019-0611
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190806
Toepassing   : ClamAV
         ClamAV Anti-Virus
Versie(s)    : < 0.101.3
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van ClamAV hebben een nieuwe versie uitgebracht.
  Deze versie verhelpt een Denial-of-Service (DoS) kwetsbaarheid welke
  kan optreden bij het scannen van een malafide zip-files.

  De kwetsbaarheid is initieel als bug-report ingediend en heeft geen
  CVE-ID toegewezen gekregen.

Mogelijke oplossingen
  ClamAV heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://blog.clamav.net/2019/08
   /clamav-01013-security-patch-release-and.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUmNgn+MTEyIH2VcAQqxjAv+P/uTSXrvT1KG93LK3R/sK8ny2QgFFqEG
NtDKxNif/xl93oMANNBy1vVPcl/stV2eRVmubJih3zaCaOkuHQJlSxSfL0/HdVt8
qtEN5sOswHaW4nRM1F+ketHl+GpBTx5CbPJwH63i8o0NSL2Ka6lQaC0aD0W3jURf
liDoYHkFmjNVHXB66DlsY4t5fyojFdjp/Rog7Uk+JSL+5Ba0gMjUlg680TtBOuo2
rBZxGUd162Cqlr/ad9E7xi+llj99cMM7nT9JkgbMGuymE9WcqgRVV08VZAqRHPdF
Uj7GYjzWgehr/JQ0/S0KCioeR9AL92lB5DSRl2STzbjF7XW2gJnPsORaoZOMpPZB
8JQlcc7VCFhZosz17Q58P8uMwLTUx+kdFpt8XECkr79q/vbeoqGg3ROliapN+Jnt
hJjeX4PJPZ0r5ddwlVFjBwBt4LhD4AFcLU0uU3GJx4KlcIwV1ghM7dxZl6P/MY6n
Et9B0b1sjKYKc4igcpbM6TAvd1XqIWPH
=clGE
-----END PGP SIGNATURE-----