-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : SWAPGS-aanval - kwetsbaarheid in Intel CPU's
Advisory ID   : NCSC-2019-0615
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1125
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190807
Toepassing   : Oracle VirtualBox
         RedHat OpenShift
Versie(s)    :
Platform(s)   : Intel CPU's

Beschrijving
  Onderzoekers hebben een nieuwe kwetsbaarheid gevonden die misbruik
  maakt van 'speculative execution'. De onderzoekers hebben een manier
  gevonden om KPTI te omzeilen door gebruik te maken van de
  SWAPGS-instructie. Misbruik van deze kwetsbaarheid kan uiteindelijk
  leiden tot het uitlezen van kernel-geheugen vanuit een ander proces.

  De onderzoekers hebben de exploit getest op twee AMD processoren,
  deze blijken vooralsnog niet kwetsbaar.

  De SWAPGS-instructie is niet aanwezig in ARM, MIPS, POWER, SPARC of
  RISC-V. Deze zijn daarom niet kwetsbaar voor deze aanval, aldus de
  onderzoekers.

  KPTI is Kernel page-table isolation en is een maatregel die is
  ontwikkeld om de Meltdown-kwetsbaarheden tegen te gaan.

  Meer informatie over de kwetsbaarheid is te vinden op de website:

  https://www.bitdefender.com/business/swapgs-attack.html

Mogelijke oplossingen
  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft in de beveiligingsupdates van juli al maatregelen
  genomen om deze kwetsbaarheid te mitigeren, zie NCSC-2019-0543.

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 en 7 en
  Oracle VM VirtualBox. U kunt deze updates installeren met behulp van
  het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Oracle Linux 6 en 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-4733.html
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-4735.html

  Oracle VirtualBox:
  https://linux.oracle.com/errata/OVMSA-2019-0038.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6, 7 en 8 en voor Red Hat OpenShift . U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over
  deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u
  op:

  https://access.redhat.com/articles/4329821

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUq8nX+MTEyIH2VcAQpLSwwAjcM2aPf5lxnpQBLWcyYce+PU7vrBZrrn
ojFUohusuo+PJXuNDTWW8Dgdobmnqj9xgMxelip60iU0Yzr5D434TtfcD0R1ZyBd
syeKhSIO+YIFwNnBAV/os7PT1usTZIrBwshFOs8Rs4a8tehtv3d6Jdky/cIqkI0Z
/rxB2N17jMEAH1UE7EZThStj0vIFX1lGBCJ5bwU0akp+zI7bxqqvxZqG2g4ZXo0m
dPrzkjElFT6jz8QmXuxhv2YnkoIymJBHOvb0B/LfdtwJmiQdX5CG3IqXdMNI673Z
+SPk1HVJvi56LK57FnPiWMfUCk2XD34UKkGItNH4HPzCrKLsqN19X87uXmij69rb
vkMoe1CMGlmxtUXy2sckBOD7LsxRqNoUnEXBCrhHJP2e/XF58rjLLhw7itNYg2T+
3uewiPe1U0ETc+PiBvYSfzPNXy6Wx0pX6lWGIusv8+2045+hSVfTY10WYfObhhDv
+mp/tIo8ObqV33+UtLKd600m5ZQMVw6R
=pffx
-----END PGP SIGNATURE-----