-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : SWAPGS-aanval - kwetsbaarheid in Intel CPU's
Advisory ID   : NCSC-2019-0615
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1125
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20191011
Toepassing   : Oracle VirtualBox
         RedHat OpenShift
         RedHat Virtualization
Versie(s)    :
Platform(s)   : Intel CPU's

Update
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat
  Virtualization 4. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Onderzoekers hebben een nieuwe kwetsbaarheid gevonden die misbruik
  maakt van 'speculative execution'. De onderzoekers hebben een manier
  gevonden om KPTI te omzeilen door gebruik te maken van de
  SWAPGS-instructie. Misbruik van deze kwetsbaarheid kan uiteindelijk
  leiden tot het uitlezen van kernel-geheugen vanuit een ander proces.

  De onderzoekers hebben de exploit getest op twee AMD processoren,
  deze blijken vooralsnog niet kwetsbaar.

  De SWAPGS-instructie is niet aanwezig in ARM, MIPS, POWER, SPARC of
  RISC-V. Deze zijn daarom niet kwetsbaar voor deze aanval, aldus de
  onderzoekers.

  KPTI is Kernel page-table isolation en is een maatregel die is
  ontwikkeld om de Meltdown-kwetsbaarheden tegen te gaan.

  Meer informatie over de kwetsbaarheid is te vinden op de website:

  https://www.bitdefender.com/business/swapgs-attack.html

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Tevens zijn in deze update een aantal
  kwetsbaarheden met lage impact verholpen. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie
  en een eventueel handmatige installatie, zie:

  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2019-August
   /023404.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van linux beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Tevens zijn in deze update een groot aantal bugs met minder impact
  verholpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4497

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29 en 30. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 29:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /DBCNFSI6ZJIK6AR2ZGVC5C7E65VI5XPI/

  Fedora 30:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /2LMORWVAOZIHRXSNYAISB3O5JZCAQPLS/

  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft in de beveiligingsupdates van juli al maatregelen
  genomen om deze kwetsbaarheid te mitigeren, zie NCSC-2019-0543.

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1.
  Tevens zijn in deze update een groot aantal bugs met minder impact
  verholpen. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de
  updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  Leap 15.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-08/msg00109.html

  Leap 15.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-08/msg00108.html

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 en 7 en
  Oracle VM VirtualBox. U kunt deze updates installeren met behulp van
  het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Oracle Linux 6 en 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-4733.html
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-4735.html

  Oracle VirtualBox:
  https://linux.oracle.com/errata/OVMSA-2019-0038.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6, 7 en 8 en Red Hat Virtualization 4. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over
  deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u
  op:

  https://access.redhat.com/articles/4329821

  Red Hat Enterprise Linux 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2411

  Red Hat Enterprise Linux 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2600

  Red Hat Enterprise Linux 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2473

  Red Hat Virtualization 4:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:3011

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4093-1/
  https://usn.ubuntu.com/4094-1/
  https://usn.ubuntu.com/4095-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXaBZpn+MTEyIH2VcAQqL8gv+JsXYNTZjWRF+chNZtPwD+DpEO9VTORyz
xedRaNPcbCY4ddSZYalcmIufp5Ug7pVsWk26jQxS31A4+8MZGgIYUqd7e7Qg2JYm
hs3qg3gUEcv72HypYBa2LnKwTLFQ/gG0MexJyboOgaLWAp4qg+yG2MP/Qnwi7M8Z
aWB5z40JByAYWBsYFtbC/aUSciWwCwXptDC2mzLh36B187JgKyuV6UUFm/8mDRob
5279TXxzPzLDESom8pglBnkKk8196sSacW5duPlQSph68eTo80AanwkpvWa5O5OP
ulnUWLqeDRWIANCyV3ma+Ky9M8MmV7fCSw5PoKLD2MiaTDR+djByebhYMGVbwcGD
KdXOyTEMt0QPXNI7ncdA1II7blAsBgVg6i6mTE4BMBv2EPepQqAcC/TKxFhlEsIe
ddlzRXG1mpQbCKdRqVDN5FO8krarErzWKnj7xuqo8jrVLbykrjrv6cZVg7R7mOej
Iq42ZKz32WlU6AwMu4Y0xUoD7VUbC8sJ
=kC2H
-----END PGP SIGNATURE-----