-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Linux-kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0618
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-7755, CVE-2018-8087, CVE-2018-9363,
         CVE-2018-9516, CVE-2018-9517, CVE-2018-10853,
         CVE-2018-13053, CVE-2018-13093, CVE-2018-13094,
         CVE-2018-13095, CVE-2018-14625, CVE-2018-14734,
         CVE-2018-15594, CVE-2018-16658, CVE-2018-16885,
         CVE-2018-18281, CVE-2019-3459, CVE-2019-3460,
         CVE-2019-3882, CVE-2019-3900, CVE-2019-5489,
         CVE-2019-7222, CVE-2019-11599, CVE-2019-11810,
         CVE-2019-11833
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190807
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Linux-kernel. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:
  * Denial-of-Service
  * Manipulatie van gegevens
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2029

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUrKDn+MTEyIH2VcAQr8NAv/dCwBsgNSSx+IM5L2OrfO8KMTvGNomoHN
n0F65Cvx8XwP6b1QwO05A00pA5vGVvO2ofMqknM5humO0xwDFWCoe+osz/slHdRt
MBfnoNwe1xWmypY8uRFeE50cbYXURGw1Znu7Yi5dPbULMOqWYoNe/Okl82if8z7Y
G1MtOp0m9WMgcHkE0Y9FDI5qVk1ae6ZfALg5bxenpQ3FbpmTQr0Mp2mL3yIYGBF+
EsHpbwCGwZHQ9lqlit7OJ64iIhrXnTXhBGHxJam34Gz/RO76kptRkCqLUSIWXc+L
lj0JDF+t2Lk/nwINtkd7NJSV2Eho4K1bXt23K0e5x3N+LEZfbCCVBooF1ak/eKjz
3+XqkfSgp0Eec0JbbT2o0ZaQG4WuLu0oWDeOLedugBJPpPBarcQT95e/ioZqv8xs
zvpIkGrZupDazt1nSVeLOeRGKRCaZZWISg5OzIibfWmLdkRaf8wlBv1TFqiqif3W
nGfJ5jgpxIPiHB2v/Xpt4GGzuVdC3ZSw
=1I3B
-----END PGP SIGNATURE-----