-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Linux-kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0618
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-7755, CVE-2018-8087, CVE-2018-9363,
         CVE-2018-9516, CVE-2018-9517, CVE-2018-10853,
         CVE-2018-13053, CVE-2018-13093, CVE-2018-13094,
         CVE-2018-13095, CVE-2018-14625, CVE-2018-14734,
         CVE-2018-15594, CVE-2018-16658, CVE-2018-16885,
         CVE-2018-18281, CVE-2019-3459, CVE-2019-3460,
         CVE-2019-3882, CVE-2019-3900, CVE-2019-5489,
         CVE-2019-7222, CVE-2019-11599, CVE-2019-11810,
         CVE-2019-11833
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20191217
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Update
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor de Linux-kernel. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Linux-kernel. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:
  * Denial-of-Service
  * Manipulatie van gegevens
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2029

  Red Hat Enterprise Linux 6.6, CVE-2019-5489:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:4255

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXfjNy3+MTEyIH2VcAQrRpgv/cdeNquO97LF6X7FB++xgVuq81K8UcLO/
O6C7EktY1GjDQvTliw5khFbWPzvY8/BTRC4PbEUYMuoF1msWuBvZcwxKzxoZWeRU
STpZrcNK62wDHRw7aDf1Mpy+SadEgXe+bwhk2qYmsAH4QqpKYj+Sb34Db22JcQWf
HR7X7PCAa3VGeGyemFZDgcM7roY/30+zmx/n/p7E5xVpMFFB/kr6Er4YZpiiyLlp
2sKdgztaOmDvMvn6anA8qaeICDr4hnsJHmzAzVQAvqEAP5A6U0e7ikJrN3QDvnfX
16DcR18U1IMsAnsoXbADURDt/iBAuH8eUuY+2dSDC496BgZujhJynN2/ECyQVFCA
YDJ1g2l3S9XHO2Y5Tm9pQHWEhMWLa/O2yidBXvf04sheIBdI/dCXH0bX3kMRdwRd
MoGE5Ai3ENXQs/mC0iRZ6PLVuUOWBBwNXQb901RKUDstEHg+a4SqTDDNDhwJ2TKq
sA4TwALjIgRHnjQB5uAx/Ddcujw9YpGI
=IaTb
-----END PGP SIGNATURE-----