-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Linux-kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0618
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-7755, CVE-2018-8087, CVE-2018-9363,
         CVE-2018-9516, CVE-2018-9517, CVE-2018-10853,
         CVE-2018-13053, CVE-2018-13093, CVE-2018-13094,
         CVE-2018-13095, CVE-2018-14625, CVE-2018-14734,
         CVE-2018-15594, CVE-2018-16658, CVE-2018-16885,
         CVE-2018-18281, CVE-2019-3459, CVE-2019-3460,
         CVE-2019-3882, CVE-2019-3900, CVE-2019-5489,
         CVE-2019-7222, CVE-2019-11599, CVE-2019-11810,
         CVE-2019-11833
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200122
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Update
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2018-10853, CVE-2018-18281 en CVE-2019-11599 te verhelpen in de
  kernel voor Red Hat Enterprise 7.6 Extended Update Support. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Linux-kernel. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:
  * Denial-of-Service
  * Manipulatie van gegevens
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat 7.6 Extended Update Support:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:0179

  Red Hat 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2029

  Red Hat Enterprise Linux 6.6, CVE-2019-5489:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:4255

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXihLok/4qUtG/lqjAQqgygv+PvgYBPOoGlilFq7M57EGBiWdY9b+i5Ch
5d+KpnnlR7t1COqMqTSAnHYwcaP7kd4NaHV6okBtVc7WBhRLdDzZbuCsMCWTiyX0
HayRYC4/SrT2eCaLsSc4SCkW+SEuoW+5fVVMmKpJr5CEu1rbgu1gNvRmJbl1fshI
9sv/29fb+tuV8jKZNHL5OVdp6tUt5DGWVxtgYDOnsyZ4JbHbwtwTd2QElhD68s6Q
3mU0TOSBFMacNw8C7np9wux+Xxluaw7LgnJYaGSPyByBtrLlA9cm82w9GpDkVP1v
GHaGcS1vOrnEszGfjPNkLb+6izirvVjR21NLu+M1ZFXMvnyBAskEOj+9wjKUp8P/
IpADI5TBnJU/7sTqe+izOtYSpkEyBV/zrGlNSTSn4+GTNnV76J7r6wsYP5LIdj+A
cQxL0TWj0wk/f435nNj8z96VtZxjFsf3mzzbAnjsJiTr1zJPg7dwL2JMXZHitiCM
vZirONSuEmU49PBbxQCcdmWjocw01JGI
=OV2n
-----END PGP SIGNATURE-----