-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in systemd
Advisory ID   : NCSC-2019-0619
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-15686, CVE-2018-16866, CVE-2018-16888
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190807
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Desktop
         Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in systemd. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:
  * Denial-of-Service
  * Manipulatie van gegevens
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2091

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUrKB3+MTEyIH2VcAQoqkQv/cPcSf0202drBUvuRALmmQ06TBlbwHm+S
OAEuN9ZmB0+buenvltQQVOCfluVZiEn0LLv+3PW2sk3AuPCC/6jTBkCCITEnHhfN
x7PPvbay26LoCHrNJcSINptqRhyMnGLKtkBE3SkK/B/RpfwTJQotgDSMkyetow7C
XYdeoErYtM+//FtswSoGj6Z6gKGVgd+/S6eao3K3A7z8eBWoqnSKD3ZB1LMiobLw
dGpe/V03unyq2qJO67s10GR57ftS2viW2anEOVWWbNsqwM+6OARNIUh/FxcjzmvF
C3TUHGRNGt5GVAtswnmeI4I3rUPxAF25Xbc3DshWyvO1W2GYkbFlZn5rp13SSKte
rk1lYy1lTwRnR4h+e6wZaVguDaRJNu1NuogSm3cYWpttGDU5GrWsym3iBOBDqBNB
IMqhWSb0ID+vdZA7c2tZpKU8M8m4llidYsv7DXMGsObR9gXpS87dgfsoE2LVKRrE
3B6tetC3cEUO39zpjLnx0s93gMh5owLo
=CPbR
-----END PGP SIGNATURE-----