-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in glibc
Advisory ID   : NCSC-2019-0620
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-10739
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : low
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20190807
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Er is een nieuwe versies van glibc uitgebracht om de kwetsbaarheid
  te verhelpen. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om
  gegevens te manipuleren.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2118

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUrJ/3+MTEyIH2VcAQqgBQv+LDn/1dgsrRCvZJQIAmuKnti9SEmLcPLw
uFDnLikPTqsygR2c6g5IVMx9rMkZe5twojC+AgWJlFXI4UPQ7fj/tkT0lWC9pdTX
Xzu57Wp7HwLGd2fnJMnNZZ1zN0WK4/Sd/Vt5EnokDXIkoXIPynWOdjjOJPPsGes3
Lwlv3vo1dvF+xcgKMnY6QenoZcQ5r0Rl5DN2o5pjW41DK5ba10wZ2oypnuQ8xyuz
HCpt7532xz7aE9Xo8FfCYZbZ1arW0uWEPBa7Z6XbpibhaT3ElFwxhXpzgBPs9eKA
5BokJn2WCq/7AAwbqCEZENicKSebhc/fNarJKD/WpQ5BDQ50IO2fnmt9u1ZM3E1a
9ViEg/PCCjtKgOh0pB/7HC0+kh+vkY4et5T9sy+wmtZxtGXO5hSPzypZodhy4CK3
BqWHdiEBrYN6fQI8HkokNpi0QCh1zGNDmpA9w3+X565hi7fV5IUG3w2PnDIPbmSa
mWW/P3aUMZhl7ChHJJL91pt0z5Y4cNnN
=4lrO
-----END PGP SIGNATURE-----