-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in glibc
Advisory ID   : NCSC-2019-0620
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-10739
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : low
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20191106
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Update
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor glibc. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een nieuwe versies van glibc uitgebracht om de kwetsbaarheid
  te verhelpen. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om
  gegevens te manipuleren.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat Enterprise Linux 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2118

  Red Hat Enterprise Linux 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:3513

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXcK3jn+MTEyIH2VcAQpXlQv+JsiY+DxMyFDJJsQ5RZqiltCR75pNlIjz
R83rVT85UUzQkVtLuSWqII/cVsGdQq/7bOCc9sGfJlFHALQpaD/pXzcg8SlNBHfR
s4YoQQr5s3mAwKga85OUtIEipjK1/AFBqrJLsI3m3PeqSOu4Ll+iRWVCSKZRbQLD
3sMLQSkNxL0W2wnzM09qSbO60iLAOxzrlQFetI3GWP3/ZvxD+NmEokB7OQ9BTr8/
CSuCjiLsf90MQc1Njk5rlX3f3oGM8xYiSb4zFwWCzznDLmS9UHImhmyBybgm5kf7
ikV552+SdWAmDgsCDPGeU5KhLoF5E1+nyFmYdbqVwU3q56DBjyYN9iD1P3meYoua
Y62hudzAcby4DTCbGQ6FWX75h8mc/GKLJ+VMuXOlg9DrbMtWpjBeLmTUxnTiSMQc
6tgShVZ+xED4gXuT4/fjtt+fonnFjfA5NQdCOevwLr+ugot/N7mJ7xWTWO+ya0uH
hl+8TVzqrpra3wPx83QidEu4MvfvufSN
=Iiek
-----END PGP SIGNATURE-----