-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Docker
Advisory ID   : NCSC-2019-0621
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-14271
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20190807
Toepassing   : Docker
Versie(s)    : < 19.03.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Docker die bij het gebruik van
  een malafide container mogelijk kan leiden tot het uitvoeren van
  willekeurige code op de host waar de container gestart wordt.

  Een kwaadwillende moet daarvoor de docker-beheerder verleiden om een
  malafide container te starten en kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder root-rechten.

Mogelijke oplossingen
  Er is een update uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Docker. Voor meer informatie, zie:

  https://docs.docker.com/engine/release-notes/

Hyperlinks
  https://github.com/moby/moby/issues/39449
  https://github.com/moby/moby/pull/39612

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUrbeH+MTEyIH2VcAQrOegwAkYzGOim1wGq54YwirWKMQouzV3zpZhFl
SBOQoN/UUc12Rd26lzViOENMljPOLpeE6h/e7ch+KPuQ7yW4OitkKDh7vn9ySzBD
sVRk9WWMHuP9vCa2iExffSgBOu3xBY3DrQFRtbw3jabEU0Rv9Z5Z6zqCgwGig3sT
ZC16VVv8YABvCs68/6USAvNRhrjSoQGNfdgTGN7sYQvyH2YEHErI1rmWW5O6wJSa
JfwTvHfR2R12gTwDReEsTXn50WQeSp9UjeJ0Qb0upbR2jLTBoY4QDJ8um6QDo1lt
n2U/Gmcmtbrg3UAsbbHTm8ryaMd93YxZFp8+hfPYB18NrDuxIgK8zFl1CGrOFZ7i
kUj5Z5keuayN7bMawErrx+5qZbf2LplQ6tPh2hZzsnxQ8SVk31wUOdCZNoJ/t8sI
k4Vu26UySTwEmE4P8fChZb1CcPzoTPyKuKZpPeYYXWc424cg29ObCx4jZPcgKT/0
MTN/pdrB6VdSdvLb+YAjFQISNUjnJrLU
=8wbI
-----END PGP SIGNATURE-----