-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Docker
Advisory ID   : NCSC-2019-0621
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-14271
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20190830
Toepassing   : Docker
Versie(s)    : < 19.03.1
Platform(s)   : OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Docker die bij het gebruik van
  een malafide container mogelijk kan leiden tot het uitvoeren van
  willekeurige code op de host waar de container gestart wordt.

  Een kwaadwillende moet daarvoor de docker-beheerder verleiden om een
  malafide container te starten en kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder root-rechten.

Mogelijke oplossingen
  Er is een update uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Docker. Voor meer informatie, zie:

  https://docs.docker.com/engine/release-notes/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-08/msg00203.html

Hyperlinks
  https://github.com/moby/moby/pull/39612
  https://github.com/moby/moby/issues/39449

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXWlI3n+MTEyIH2VcAQqEMgv+Jxtk9HkjUm/nOaMlgCBsPQNrA8K5+hOV
fa3DwyiNEo8DjjlEn2iGHc+y1crf2ullO2PSWf9I0wSUO2h+8DfVm1QipY+c7qHB
WDeIgvaCNI4wvDkrQZ8qKf8tZ2f0ucmL8X6aoP55zKW5ECIBeiznpkjH4zFq0AFL
vUJwxzl9aO29QmJXYZfnKIAo6V5IyaVvxGjK7guxqWH1p0KAZ4rraJTSUoo6RVPD
WSRnNebN6X/CNEOHv0PFHawjGhgdfeIsN/jCabquYW4TBYsFzQhQEkSTPnN1GtMC
nmf84+fk+OljDzvsfSl0y5Mnnc6gYcpE6V8pA6dy3B/xfYK9X7equ9NyQGcVIcjy
h7KTuR6fNgGlxfBvi0ZrT8YCH/hPLOfi3htdDkKZBs4NCt/6fp0gu11hcVTEW2+U
1hRPyGw2woYrTDuJ1gff396bAa5FI6eZCEjVWjwIVWJOEZ93E2CmeT3kfYh9dBFd
PSniSbMWgMNay9JJZrizeBToMD1IT+ui
=+SMG
-----END PGP SIGNATURE-----