-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Docker
Advisory ID   : NCSC-2019-0621
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-14271
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20190910
Toepassing   : Docker
Versie(s)    : < 19.03.1
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE

Update
  Debian heeft updates vrijgegeven om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Docker die bij het gebruik van
  een malafide container mogelijk kan leiden tot het uitvoeren van
  willekeurige code op de host waar de container gestart wordt.

  Een kwaadwillende moet daarvoor de docker-beheerder verleiden om een
  malafide container te starten en kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder root-rechten.

Mogelijke oplossingen
  Er is een update uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Docker. Voor meer informatie, zie:

  https://docs.docker.com/engine/release-notes/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Docker beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4521

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-08/msg00203.html

Hyperlinks
  https://github.com/moby/moby/pull/39612
  https://github.com/moby/moby/issues/39449

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXXfaon+MTEyIH2VcAQoOYwv/TtD0RYQZMq0G7EPg51Abe0jECGDKOnKQ
EAzPap3roi1LaPs0CI1mXmgNfsGsjS/qXJdUDJhCYHOZnFwAgp+n/aAsxrJM78N8
ktFT6eRuBFOjmf+SDXbBW2HHV+Vb2kqbSQ57FMSUEi59eTyfqzm3GSJBZzlGouRV
Ouzy09n9NqQb+WL5isN61scf8JI/2HoA+t+fX2Bf7OR1Zj9QPKY0EDjcfdGJLtg8
jgXpyGFCsNJ0g9rf1T3Ard64/H+8uiRvyGUtQD5NPlUvGc0qBgr0L5doon8wKpcn
YcYVnfTtPDK9AHYDDJvYE0cb5XKpn5Kjv36gfhtK5r0jwz5YG3Qo1vqY4h3T4F7V
NYXodjGJ5XNaOeFjhOzqBJOiigWOHGWgpC6mc05Kbehr4r/pBORbocY8alCvs82f
IUB3GaEYfl1CcK8ps64O4uIgg8MV4ZLQbFdwsCStVJP0wpVkGLewr7We/9tx24B6
9rjQuHbi9Pdx/L8IJcHo0RzuTeyxP7TQ
=7r76
-----END PGP SIGNATURE-----