-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in QEMU
Advisory ID   : NCSC-2019-0623
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-17963, CVE-2019-6501
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190808
Toepassing   : QEMU
Versie(s)    :
Platform(s)   : RedHat Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Er is een nieuwe versies van QEMU uitgebracht. De kwetsbaarheid
  stelt een kwaadwillende in staat een om een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2166

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUv06H+MTEyIH2VcAQrnMQv/e0UFChkWgXQc7BOaWzVtZdyz8D5NtJes
yckrT6VtD03qbJAljbry+ncVJ5L7eeZ7eaiDcHpNQHD0L/nGDHekpWGLuYZWrSOe
nCmpmo09zuwJIYFs5NruC23Y5CSuXuY/jA0vUpNaM3TiiXm1WYumUqs8KW5KEWLc
FM/CDWHh2K04ptEDRBE2f0n2QiArKvuYB59roR43i5vs1F9YYAeoSixaQxVkedgk
GBrDJA3bbFULVRvcvfaUq9mm+rj994ICgCQ7qcqkudEX0c67kNWDtOHqdBDk5rI+
QFaovCcdro6Vm/Yq/h9LI2JrR+tQWB9MtBa4IGJ66kFTFOcHxV4FqwSU5NPY7erE
iR3oKXQAd0V3FAeY3upjOWwnnRJsI1Py8ct0C5BkUnBelbs625pAbNroizenxI5H
y7lawq22NJm8BPYZSqhfEy3DG8aCPqRy4XZQz6lKqHSbiW5SqhTcO7rUJFHWK7Bo
Cm4cpc9MitTamyOsMFePMEOBxOxzNTXd
=hEJB
-----END PGP SIGNATURE-----