-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco Webex
Advisory ID   : NCSC-2019-0624
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1924, CVE-2019-1925, CVE-2019-1926,
         CVE-2019-1927, CVE-2019-1928, CVE-2019-1929,
         CVE-2019-1954
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190808
Toepassing   : Cisco WebEx
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Cisco heeft kwetsbaarheden verholpen in Webex. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat willekeurige code onder rechten
  van de applicatie uit te voeren. Tevens stellen de kwetsbaarheden
  een kwaadwillende in staat willekeurige pagina's in de browser van
  het slachtoffer te laten verschijnen.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-wms-oredirect

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-webex-player

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUv02X+MTEyIH2VcAQpSxgwAioFYMtO8s8PmYfg9TsPu6wHagKBcqoQU
DKDQvkYWqY3NgNJrJ4oe4eG8mDL4lZawCUmvcH/FBi5fN51eSMpzxf8bZS2ZmKgU
JJIX20YyA0wJo8GtEIJon2Wb8A+FW0IGAY69DYsiutt7TkE5n+FRJO/WMOJM1xPb
5wLDOg8sQ51MCq2I601yTdGfFD8phlz43jnqktmQ8+NpwXzWwgCAFMnGJhg5YzvX
yXH4ROjLAIUQC134UVE1orBPwGp6Bl+KqyBL7Nx/hdB9vHjG+Ujet+d9sshUxYUe
cfxF+TXP18b3QMDDF8bfCteo3lVVUEB5+X8AqUsFVt8ZSyheSvR3xrFxOBvRPWfe
ntOOF9vlyvWAd6fLM0DMJm2764EP40Jym1hxeWLRUWVChg0UGOjZWBRmy69uCaYJ
QnFt6acAY4Ztttob62YLzJdelbf3tB5NwNHo1ns7CJti6l764/tPSaRJRtXawqyX
Z12AQzxd2v/Gn4CXa8SHkeVn7GgSL3n9
=6X6g
-----END PGP SIGNATURE-----