-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2019-0628
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5867, CVE-2019-5868
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190809
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 76.0.3809.100
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Linux
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Chrome. Van twee
  kwetsbaarheden zijn geen CVE-ID of omschrijvingen vrijgegeven. De
  beschreven kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in
  staat om willekeurige code uit te voeren met rechten van de
  gebruiker of beveiligingsmaatregelen te omzeilen op het kwetsbare
  systeem.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Chrome. Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/08
   /stable-channel-update-for-desktop.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXU0tcH+MTEyIH2VcAQptUQwAhGg8TdImQAL2220tgKTfXCCYkwT7oe+O
l+x7cmrwFRLQlcTiB3fweBE2A9SMUeYrJ8vNLpXhZIDlv7Wa40HJsAKBDjrIGrZ4
SvcGmdGEX5LssJRu1UqUK+Wk8APmWSxRN5ZtMolMdyRqv8O5vPfCPRmmhCnLZr8v
VszyKUIDueFxrD77Qr55ZtFNyU9WPNnnz0GUlKNM6WwKWHbHmG4kfzujHn8H2HKz
xMxZdWkeVqJYgRhmCb26qWaraQzr6+S36+hn99uaALlEyTjjDtlTaSnKpyliHs9g
sfqOJrMFeM8mU6zKRd3llqqOmWC5Izp8ROJPLWWrmjQ0vw876RsTCr5OFrmSu5mh
YBHMB2XqsFENfgBP3g6gbib9xC9us1R3eA476rfB2oyaOD4Zvk7v83ARPbINfHa7
5g+54Y7BsxI12NRG0rBgvHfEDrzlUwS9VioaJhuWr3KGlmBnZ+r8mn06i5KKbvDV
gZUuvXyPLqo7TvmSsYnwGJYZkhGdW2nU
=zJzR
-----END PGP SIGNATURE-----