-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in FortiOS
Advisory ID   : NCSC-2019-0629
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-13367
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190809
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fortinet FortiOS

Beschrijving
  Fortinet heeft een kwetsbaarheid verholpen in de Web UI. De
  kwetsbaarheid stelt een niet-geverifieerde kwaadwillende in staat om
  platforminformatie te verkrijgen via een JavaScript-bestand.

Mogelijke oplossingen
  Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  U kunt de updates downloaden van de website van Fortinet. Voor meer
  informatie, zie:

  https://fortiguard.com/psirt/%20FG-IR-18-173

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXU0tZ3+MTEyIH2VcAQob3gv/cjEBrv84XJ9SEplE5M4hLi4zqIpS2bwR
vOHhVP42707zm69RAtLnt+O8WfNC/dcUG/s6mKffTL7lddruF2pkKyZ25Qyo1xeT
plyUgjEpD70Sagqge/y4Tdi1eyS6Dpid+te7DCkqNP1Du4VlJM0XBsUeNsVNoOi9
oQ41AVey5IVNXgZ7KgmqOn6VpLWKhqXQp2MtnM6cvdseVaFDcKtGOdLD82yisxZb
/DSqAOdNluHTIMQ++7hxRlnhBeWPGXBF+JZDF3f19PMCI1+a3AbQk+djNY2TfQMG
0jqGHk0MEh0fGBPfStKxsRS1IcmIDW2YJGop65nkpKHCpvCDMqPjY1nVI5rGh3pR
02DukBsBAsNXr58/WLUzqv6lFU7jIH0LG79H1U4rJHyZjuIWqZm93ewHR96gqP9+
COVAtGhONZkE/iXevWIyd6BS/oe/fa0nbQjlb4heTWt6Yxae++HxRSZBGdRoxroK
U6RsfRroNi1QdrvXf6oKwiFzzbzhD2ET
=nCKY
-----END PGP SIGNATURE-----