-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in HPE 3PAR Service Processor
Advisory ID   : NCSC-2019-0630
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11991
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190809
Toepassing   : HP 3PAR
Versie(s)    : 4.1 - 4.4
Platform(s)   :

Beschrijving
  HP heeft een kwetsbaarheid ontdekt in de 3PAR Service Processor (v
  4.1 t/m 4.4) waarmee een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  toegang kan krijgen tot gevoelige gegevens van de Service Processor
  alsmede de aangesloten 3PAR Arrays.

Mogelijke oplossingen
  HP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in HPE
  3PAR Service Processor. HP adviseert zo spoedig mogelijk te upgraden
  naar Service Processor 4.4 MU9 (SP-4.4.0.GA-142). Voor meer
  informatie, zie:

  https://support.hpe.com/hpsc/doc/public
   /display?docId=hpesbst03918en_us

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXU0tX3+MTEyIH2VcAQofpgv+KscsOAx+ntzZJQGAIsaSoNVy8tMaqMK6
Ne0O69zqrL1/7LoDnvro4CKJOIQQJ4xtnxAKl1CC76BdgMDJKQeve7REP2VJZshr
MOHFIQXNU4oXGjjS4gSOAtUKZJ2Fx8WVy+O0/+UZBcouty7f4LIMBjy3hwo4Jh7s
satmu1VaXSEGRrQjNkyflpmoKYa+I/MdrRKSFFYNCAI6j6AOyt/W25I6+nltcEuP
vwnlcI3Wq8TA5smWNubiimz8kLYcsqAmH4RiKygHkSUfWuqEfSoRah+lDlSbMdCd
EqpUuSlNk5eUj3vT2IuD0+TTbRjOnNKHA+OINHIuXQuWeaBJzZIWqGlgVUa5oCEp
5IwM90lCd00JCACBcJd7eZIoyX4vcFGaeQC9O1d9fP99b/ehXYbwzDeylLHId97q
jvsPXlAdhz6iIyyF6ij80Qz7gzCi4s879bDhZNoyDY9UZ3Yfx+h6fpd5/Y35mlHT
Fsu0RyHL8OefXfsPDI66kItzIwAEdoBS
=qpoT
-----END PGP SIGNATURE-----