-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in F5 BIG-IP
Advisory ID   : NCSC-2019-0631
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6643, CVE-2019-6644, CVE-2019-6645,
         CVE-2019-6646, CVE-2019-6647
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190809
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in producten van F5 BIG-IP.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat een
  Denial-of-Service te veroorzaken, gegevens te manipuleren en toegang
  tot gevoelige gegevens te verkrijgen.

  Tevens kan een gebruiker met toegang tot het
  configuratie-hulpprogramma van een kwetsbaar systeem de TSIG-sleutel
  in onversleutelde tekst bekijken. Voor dit artikel (K03332436) is
  geen CVE-nummer uitgegeven.

Mogelijke oplossingen
  F5 heeft updates uitgegeven voor BIG-IP om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie vindt u op:

  https://support.f5.com/csp/article/K15759349
  https://support.f5.com/csp/article/K87920510
  https://support.f5.com/csp/article/K36228121
  https://support.f5.com/csp/article/K75532331
  https://support.f5.com/csp/article/K53990093
  https://support.f5.com/csp/article/K03332436

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXU0tV3+MTEyIH2VcAQrFZwwAk42I6MVT6J2t3qCjFkXpGZ1Upt8d2tf2
IKeIzgcO7liPimNFkmZBQCqLlr1oseU3y2jtZ0VLWLm5pQjs9lIM+3OJpYbSjeid
P7066kUh0y1ptumdPLuy/4d4KSyTby5VQhYjpenqWCP1zZdZ6TvwCMIncgjFpKy1
Z+/DObduhrSFr+XGbv+SH7ltsGNh3mzKZbLwJvrlwtg+iayZ5WdA/dQUS4BMSOYa
ak/CVo0kVJmSmwS8JH46V6rToaEzUGcucxCM+n6oFC4i5Q5AZS6FMLal1vLl4Igd
tO1fWU9WIwWy6Iyrp4I0ixFrtDBfUzU5tqDOTGNaswnmcvXzb/wwzV+UhbJs0FlM
oQtnz22tuJr+8gPudxTPiJ3zGL3IxQT+Onl2hmKgs4L+K8MHjq2kmrfw3FTLVfHd
lxnUrwGY2afWgURGMq812hUVh92CBEnEUzcUococS/qHEuf7oEKy71aBOATVsuin
5qANA8Cey5DvkZLFM8WQaWGMXn3kADXn
=/CbS
-----END PGP SIGNATURE-----