-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in NetBSD kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0632
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190809
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : NetBSD

Beschrijving
  Het garbage collection proces van het NetBSD kerneldeel voor IPv6
  bevat een bug. Een onbevoegde gebruiker kan een Denial-of-Service
  veroorzaken door de kernel zodanig uit te vragen dat het garbage
  collection proces de vragen niet zal verwijderen vanwege een
  referentie-bug, hetgeen resulteert in een kernel-panic.

  Voor deze kwetsbaarheid is geen CVE-ID toegewezen.

Mogelijke oplossingen
  NetBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in de
  NetBSD kernel te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  http://ftp.netbsd.org/pub/NetBSD/security/advisories
   /NetBSD-SA2019-004.txt.asc

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXU0tT3+MTEyIH2VcAQoxSAv+MhB7iCZNFO5tlPpyXRxNOkn5gWlUxdAy
Gy2TNCJDxQQVuUtrCQNPKsvKZZvMsXZL6/jN+nf/I1NnDt8V7jLa02k2TVrC9VXI
9xPf9FNBV9Lbs6xVr3o4TLOnbDGX2JuS4umbrU6J5xJUg7nn9CgbaRmDD7mjU3Bw
hvb0zoZf9QbubfsuFhF36pc4llKWcArKNezNnMTe7mGXk8akUQXGFuplVqryXahR
qRTh6TPArTKGgqC1AwLaI+Y359fRoM21pZIBBc3p5GAiwvUBPh+w8Am6tSpSoQb3
BfwMm+k6u0gg4jEuBnV5Qh25T8ojUUOw2DSaQsYbVQe+AHWeJ8c8rROaZ66k6wUb
04iUeAqw4GQjOiq0dNet3c6z3AMxuu3D3fV8v9y3wAzD+qVrxPVeZKwYiEn4wbaT
7vs3LmNAM1frhPpduzhCbMh14IcrrXkEeWtM5Qdo0b6bpMecmDegRJg63is+L3Tn
NR0DNYtMhFJakAHdGEK6pS/I12inK6Ft
=Kp/q
-----END PGP SIGNATURE-----